เมื่อเวลา 14.00 น วันที่ 30 พ.ค. ที่สโมสรนายทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน เขตหลักสี่ กทม. พล.ต.ชาคริต คิดประเสริฐ ผู้บัญชาการกองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน เป็นประธานในพิธีพระราชทานเข็มเครื่องหมายพระปรมาภิไธยย่อ ป.ป.ร. เนื่องจากประกอบคุณความดี และสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคมเป็นส่วนรวม ช่วยเสริมเกียรติภูมิให้กับกองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน และมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นอย่างยิ่ง โดยมีข้าราชการทหาร ตำรวจ หน่วยงานยุติธรรม เข้ารับพระราชทาน โอกาสนี้ นายสัมฤทธิ์ เจียมเจริญพรกุล ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ได้เข้ารับเข็มพระราชทาน ป.ป.ร. ด้วย

เข็มเครื่องหมายพระปรมาภิไธยย่อ ป.ป.ร. นับเป็นเข็มเครื่องหมายที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เป็นเข็มที่สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินี ในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานให้หน่วยทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน เพื่อมอบให้แก่ผู้มีความเหมาะสมที่ได้ช่วยสร้างเสริมเกียรติภูมิต่อกรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน และเป็นผู้บำเพ็ญประโยชน์แก่ประเทศชาติ