เมื่อเวลา 12.00 น. วันที่ 6 ต.ค. ที่วัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี พระธรรมรัตนาภรณ์ ดร. (หลวงพ่อเปี๊ยก) อดีตเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี ได้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนกรณีคำสั่ง ที่มหาเถรสมาคมสั่งปลดฟ้าผ่าจากตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัด โดยไม่ทราบสาเหตุในระหว่างจำพรรษาอยู่ โดยมีสื่อมวลชนหลายแขนงร่วมงานแถลงข่าวครั้งนี้

พระธรรมรัตนาภรณ์ ดร. (หลวงพ่อเปี๊ยก) อดีตเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เปิดเผยว่า ตนเองได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะจังหวัดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 ได้ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่บัดนั้นมาจนบัดนี้เป็นเวลา 16 ปี ได้ทำหน้าที่มาด้วยความวิริยะอุตสาหะในหน้าที่ที่ตนเองได้รับมอบหมาย เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยดีงามตามคณะสงฆ์ อาตมาปฏิบัติหน้าที่มาจนถึงปัจจุบันด้วยความตั้งใจเพราะชีวิตเรานั้นที่หมดไปเหลือน้อยกว่าที่เหลืออยู่ตอนนี้ 71 ปีแล้ว

ดังนั้นอาตมาจึงใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ทำงานเพื่อพระพุทธศาสนาอย่างเต็มที่ ที่ผ่านมาอาตมาไม่เคยทำให้เสียหายต่อคณะสงฆ์แต่ประการใดนอกเสียจากจะจรรโลงรักษาไว้ซึ่งพระพุทธศาสนา รักษาความสามัคคีของพระสงฆ์ในจังหวัดนี้

กรรมการ มส.ยันไม่รู้เรื่อง ไม่เคยชงปลด 3 เจ้าคณะจังหวัด เชื่อมีเบื้องหลัง

ตามที่ท่านทั้งหลายได้ทราบรวมถึงลูกศิษย์ที่สอบถามอาตมาว่า เพราะเหตุใดถึงถูกปลดออกจากตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัด อาตมาก็ตอบไม่ถูกว่าถูกถอดถอนจากเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเพราะสาเหตุอะไร โยมทั้งหลายก็มาถามอาตมาก็ตอบไม่ได้ว่าผิดเพราะอะไร สิ่งที่สำคัญที่สุดที่อาตมาไม่ได้รับความเป็นธรรม

“คือที่ผ่านมาไม่มีการสอบสวนแก่อาตมาเลยแม้แต่น้อยไม่ว่าจะเป็นเจ้าคณะผู้ใกล้ชิด ไม่เคยได้คุยกันเลยแม้แต่น้อย อาตมาไม่ทราบเรื่องมาก่อนเลยว่าจะถูกถอดถอนทั้งที่ยังนั่งทำงานอยู่ ดังนั้นอาตมาขอความเป็นธรรมว่า เพราะอะไรจึงถูกถอดถอนออกจากเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เพราะการถอดถอนเป็นเรื่องที่น่าคิดมากเหมือนกับถูกตัดหัวประหารชีวิต เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายอาตมาขอความเป็นธรรม ญาติโยมมาถามว่าหลวงพ่อผิดอะไร อาตมาก็ยังไม่รู้ว่าผิดอะไร” พระธรรมรัตนาภรณ์ กล่าว