วันนี้ (31 พ.ค.) นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยว่า จากการทำงานร่วมกันของ กระทรวงดีอี สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) และสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ธนาคาร และผู้ให้บริการโทรคมนาคม ตามมาตรการตรวจสอบซิมการ์ดโทรศัพท์มือถือที่ผูกกับบัญชีธนาคาร หรือโมบายแบงก์กิ้ง เพื่อกำจัดซิมผี บัญชีม้า เพื่อทำให้ภารกิจนี้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น กระบวนการตรวจสอบข้อมูล จะใช้เวลาประมาณ 120 วัน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 27 พ.ค. 67 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ในระหว่างดำเนินการ ประชาชนยังสามารถใช้งานโมบายแบงก์กิ้งได้ตามปกติ ในส่วนของข้อยกเว้นต่างๆ ที่ปรากฏตามสื่อ ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชน และจะมีการแจ้งรายละเอียดให้ประชาชนทราบโดยเร็ว เมื่อมีการตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อย ทั้งนี้ ภายใน 120 วัน

“นอกจากมาตรการตรวจสอบซิมที่ผูกกับบัญชีธนาคารดังกล่าว ขอเตือนถึงผู้ถือครองซิมการ์ดตั้งแต่ 6-100 เลขหมายต่อค่ายมือถือ ที่ไม่ได้ยืนยันตัวตน จะต้องยืนยันตัวตน ที่ศูนย์บริการ หรือตามวิธีการที่ค่ายมือถือนั้นๆ กำหนด ภายในวันที่ 13 ก.ค. 67 ตามประกาศสำนักงาน กสทช. เมื่อวันที่ 12 ม.ค. 67” นายประเสริฐ กล่าว