เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มีข้อห่วงใยช่วงเปิดเทอมที่เข้าสู่ฤดูฝน การทำกิจกรรมในชั้นเรียนของเด็กเล็กอาจส่งผลให้เกิดการระบาดของโรคมือเท้าปาก ที่มักพบได้บ่อยในโรงเรียนอนุบาล ฝากคุณครูคอยสังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากพบผู้เรียนมีอาการป่วยให้รีบแยกออกจากเพื่อน แล้วรีบแจ้งผู้ปกครองให้พาไปพบแพทย์ทันที

โฆษก ศธ. กล่าวว่า ในช่วงนี้นักเรียนเปิดเทอมหมดทุกโรงเรียนแล้ว แต่ละที่ก็มีการเรียนการสอนและกิจกรรมร่วมกันของเด็กนักเรียน การใกล้ชิดกันก็เป็นสาเหตุหนึ่งของโรคมือเท้าปาก ที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง ซึ่งพบบ่อยในเด็กเล็ก มักเกิดในสถานที่ที่มีเด็กอยู่จำนวนมาก โดยมีอาการไข้ ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยเนื้อตัว มีตุ่มพองขนาดเล็กขึ้นบริเวณฝ่ามือ ฝ่าเท้า ปาก ลิ้น สถานศึกษาจึงต้องมีมาตรการจัดการโรคระบาด เพื่อให้ผู้เรียนและผู้ปกครองอุ่นใจ

ฝากครูผู้ใกล้ชิดแนะนำให้เด็กดูแลรักษาอนามัยส่วนตัว ตัดเล็บสั้นป้องกันเชื้อโรคสะสม เมื่ออยู่ในที่ที่ต้องรวมกลุ่มกันเล่นหรือทำกิจกรรม ให้สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือให้สะอาดบ่อย ๆ ด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ ไม่ใช้สิ่งของร่วมกัน ทำความสะอาดเครื่องใช้และของเล่น ซักเสื้อผ้าด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ หากคุณครูพบเด็กมีอาการป่วยเป็นโรคมือเท้าปาก ควรแยกออกมาจากเด็กคนอื่น และให้แจ้งผู้ปกครองมารับไปพบแพทย์ เพื่อป้องกันไม่ให้แพร่เชื้อกับเพื่อนร่วมชั้น

ในส่วนของผู้ปกครองก็ควรหมั่นสังเกตอาการของบุตรหลานอย่างใกล้ชิดเช่นกัน หากมีอาการสุ่มเสี่ยงโรคมือเท้าปากควรให้หยุดเรียน ไม่ควรคลุกคลีกับเด็กอื่น รวมถึงหลีกเลี่ยงการพาบุตรหลานที่มีอาการป่วยไปในที่ชุมชน อย่างสนามเด็กเล่น สวนสนุก ห้างสรรพสินค้า บ้านบอล เพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อ ลดการระบาดในชุมชน และป้องกันดูแลรักษาอนามัยส่วนบุคคล หากรู้เร็วก็จะป้องกันได้เร็ว ลดอัตราการติดต่อได้ทันท่วงที

กระทรวงศึกษาธิการ ห่วงใยสุขภาพของเด็กช่วงหน้าฝนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในโรงเรียนอนุบาล ที่มีกิจกรรมใกล้ชิดกันในการเสริมพัฒนาการ ฝากครูพี่เลี้ยงคัดกรองนักเรียนทุกเช้าก่อนเข้าเรียน และหากพบอาการสุ่มเสี่ยงจำนวนมาก สถานศึกษาอาจต้องพิจารณาปิดชั้นเรียน ตามมาตรการป้องกันโรคมือเท้าปากและดุลพินิจของผู้บริหาร เพื่อทำความสะอาดฆ่าเชื้อ ตัดวงจรแพร่ระบาดในกลุ่มผู้เรียน เพราะนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” ใส่ใจผู้เรียนเป็นที่หนึ่ง หากผู้เรียนมีสุขภาพกายและใจที่ดี การมาเรียนก็เป็นเรื่องที่มีความสุขได้ในทุกวัน.