นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รมช.คลัง เปิดถึงข่าวรัฐบาลเตรียมใช้งบประมาณเพิ่มเติม 1.12 แสนล้านบาท ให้กลุ่มเปราะบาง และผู้ถือบัตรสวัสดิการ ได้มีสิทธิรับเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท ก่อนกลุ่มอื่นว่า น่าจะเป็นความเข้าใจที่คาดเคลื่อน ซึ่งที่ผ่านมาไม่เคยมีการพูดถึงเรื่องนี้ ดังนั้น ขอยืนยันว่ากระบวนการจัดทำโครงการแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ต ยังเป็นไปตามหลักการเดิม โดยกลไกการลงทะเบียนและการใช้จ่ายเงินไม่มีการเปลี่ยนแปลง ประชาชนทุกคนจะมีสิทธิลงทะเบียนพร้อมกันในไตรมาส 3 และจะเริ่มใช้จ่ายได้พร้อมกันในไตรมาส 4 ไม่มีกลุ่มไหนได้สิทธิสมัคร และใช้เงินก่อน

ส่วนการจัดทำงบประมาณเพิ่มเติม 1.12 แสนล้านบาท ใน ครม. ก็ไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องนี้ ซึ่งไม่รู้มาจากไหน โดยการจัดทำงบประมาณก็เป็นไปตามกระบวนการปกติ ต้องผ่านการปรับแผนวินัยการเงินการคลังในระยะปานกลาง และผ่านความเห็นจาก 4 หน่วยงาน ก็ต้องนำกลับเข้า ครม. อีกรอบ จากนั้นก็มีการปรับแผนบริหารหนี้สาธารณะตามมา เป็นไปตามกระบวนการปกติ”

ด้านนายพิชัย ชุณหวชิร รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.คลัง กล่าวปฏิเสธกรณีที่มีข่าวว่า รัฐบาลจะแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ตแก่กลุ่มเปราะบางเป็นอันดับแรกว่า การดำเนินโครงการเงินดิจิทัลวอลเล็ต ยังเป็นไปตามกำหนดเดิม ไม่เปลี่ยนแปลง เพียงแต่จะมีการแบ่งเป็นกลุ่มในการยืนยันตัวตน