เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. ที่หอประชุมนานาชาติโรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จ.เชียงใหม่ เป็นสถานที่ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของผู้สมัคร สว. ในพื้นที่ อ.เมืองเชียงใหม่ ได้ทยอยเดินทางกันมาลงคะแนนกันอย่างต่อเนื่อง โดยมีเจ้าหน้าที่ของ กกต.ประจำจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมความพร้อมและรอให้ผู้สมัครเข้ามาลงคะแนนเสียงตามสิทธิที่ตนเองมีอยู่ ซึ่งการลงคะแนนเสียงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่มีเหตุการณ์อะไร โดยอำเภอเมืองเชียงใหม่ ถือเป็นอำเภอที่มีผู้สมัครมากที่สุดเป็นอันดับ 1 ของประเทศ จำนวน 344 คน

นอกจากนี้ได้มีผู้ประกาศข่าวชื่อดัง ต๊ะ-นารากร ติยายน เดินทางมาสมัคร สว. ที่บ้านเกิดจังหวัดเชียงใหม่ ก็ได้เดินทางมาลงคะแนนเสียงด้วย โดยมีใบหน้ายิ้มแย้มตั้งแต่เดินลงมาจากรถ และเข้ามาทักทายเจ้าหน้าที่ กกต. เพื่อตรวจเช็กรายชื่อ ก่อนจะเดินเข้าคูหาเพื่อไปลงคะแนนเลือกตั้ง ซึ่งมีท่าทางมั่นใจว่าจะเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าไปสู่รอบระดับจังหวัดต่อไป

ขณะเดียวกันบรรยากาศที่หอประชุมโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม สถานที่เลือก สว. อำเภอแม่ริม ผู้สมัครทยอยเดินทางมารอก่อนเปิดให้รายงานตัวในเวลา 08.00 น. ได้มี นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ อดีตนายกรัฐมนตรี เดินทางมาถึงในเวลา 07.55 น. ก่อนที่จะเข้าไปในสถานที่ลงคะแนนพร้อมกับผู้สมัครคนอื่นๆ และการลงคะแนนในระดับอำเภอที่อำเภอแม่ริม เจ้าหน้าที่ไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนบันทึกภาพหรือสังเกตการณ์บริเวณนอกประตูหอประชุมที่อยู่บนชั้นที่สอง โดยให้สังเกตการณ์ผ่านจอมอนิเตอร์ที่ถ่ายทอดภาพจากกล้องวงจรปิดที่ติดตั้งไว้ให้

สำหรับการเลือก สว. ครั้งแรกในประวัติศาสตร์การเมืองไทยภายใต้กติกาใหม่ จังหวัดเชียงใหม่มีผู้สมัคร สว. มากเป็นอันดับ 3 ของประเทศกว่า 2,000 คน และผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ 1,883 คน มากที่สุดคืออำเภอเมืองเชียงใหม่ 344 คน รองลงมาคืออำเภอแม่ริม 194 คน ส่วนอำเภอแม่ออนมีผู้สมัครน้อยที่สุด 20 คน ขณะที่การเลือก สว. ที่อำเภอแม่ริม ถูกจับตามากเป็นพิเศษเพราะมีอดีตนายกรัฐมนตรี เป็นหนึ่งในผู้สมัครด้วย โดยการลงคะแนนในระดับอำเภอทั้งรอบแรกแบบเลือกกันเองในกลุ่มและรอบสองแบบเลือกไขว้ คาดว่าจะทราบผลก่อน 15.00 น. วันนี้ว่าใครจะได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนในระดับอำเภอ

นายนพดล สุยะ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่ ได้เปิดให้ผู้สมัครรับเลือกเป็น สว .รายงานตัวตั้งแต่เวลา 08.00-09.00 น (หากเกินเวลาจะไม่ได้เข้ารับการเลือก) ณ สถานที่เลือกที่ตนเองสมัครและมีชื่ออยู่ พร้อมให้มอบอุปกรณ์การสื่อสารทุกชนิด ให้ผู้อำนวยการเลือก และสามารถนำข้อมูลแนะนำตัวผู้สมัคร หรือ สว.3 เข้าไปในสถานที่เลือกและคูหาได้ ส่วนการเลือกรอบที่ 1 จะได้รับบัตร 1 ใบ (บัตรสีม่วง) ให้เขียนหมายเลขอารบิกเลือกได้ไม่เกิน 2 หมายเลข โดยจะเลือกตัวเองก็ได้ แต่จะลงคะแนนให้บุคคลใดเกิน 1 คนไม่ได้จะเป็นบัตรเสีย และผู้ที่ได้คะแนนลำดับที่ 1-5 จะได้รับการรับเลือกขั้นต้นเพื่อไปเลือกในรอบที่ 2 ซึ่งรอบแรกทั้งหมดทุกอำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ จะเหลือจำนวน 100 คน

ส่วนการเลือกรอบที่ 2 ผู้ที่ได้คะแนนลำดับที่ 1-5 ของกลุ่มอาชีพ จะส่งตัวแทนไปจับสลากแบ่งสาย สายละ 3-5 กลุ่มอาชีพ จะได้รับบัตรเลือก (บัตรสีเขียว) เท่ากับจำนวนกลุ่มในสายนั้นแล้วลบด้วย 1 เช่น สาย ก. มี 5 กลุ่ม จะได้บัตรเลือกรอบสอง 5-1 = 4 ใบ และได้รับข้อมูลแนะนำตัวผู้สมัคร หรือ สว. 3 ของกลุ่มอาชีพ ที่อยู่ในสายเดียวกันจำนวน 4 กลุ่ม นำเข้าที่เลือกและคูหาได้ การเลือกให้เขียนหมายเลขอารบิกผู้สมัคร กลุ่มอาชีพอื่นที่อยู่ในสายเดียวกันบัตรละ 1 หมายเลข โดยจะลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครในกลุ่มเดียวกันหรือเลือกตนเองไม่ได้ และผู้ที่ได้ลำดับที่ 1 ถึงที่ 3 จะได้รับการคัดเลือกขั้นต้นในกลุ่มอาชีพนั้นๆ ของระดับอำเภอ ซึ่งการเลือกทั้งสองรอบ หลังจากที่มีการนับคะแนนเสร็จเรียบร้อย จะเหลือผู้สมัคร สว. ของจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 60 คน ที่จะผ่านเข้าเลือกในรอบระดับจังหวัด ต่อไป

สำหรับอำเภอเมืองเชียงใหม่ มีผู้สมัคร สว. ครบทั้งหมด 20 กลุ่ม แต่ในจำนวนนี้มีอยู่ 4 กลุ่ม คือกลุ่มที่ 5, 6, 12 และ 20 ที่มีผู้สมัครไม่ถึง 5 คน ในขณะที่อำเภอรอบนอก 4 อำเภอคือ อำเภอกัลยาณิวัฒนา, อำเภอเวียงแหง, อำเภออมก๋อย และอำเภอแม่ออน ซึ่งมีผู้สมัครในแต่ละกลุ่มไม่ถึง 5 คน ก็จะไม่มีการเลือกในรอบแรก แต่จะเข้าสู่การเลือกในรอบที่สองได้เลย