นายเอกรัช ศรีอาระยันพงษ์ หัวหน้าสำนักงานผู้ว่าการรถไฟ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยว่า รฟท. ได้เปิดเผยคลิปจากกล้องวงจรปิดที่ติดตั้งอยู่บริเวณเครื่องกั้นถนนอัตโนมัติ บริเวณ สทล.249/13-14 ระหว่างสถานีนครสวรรค์-ปากน้ำโพ ซึ่งบริเวณดังกล่าวมีสัญญาณเตือน ป้ายจราจร ไฟกะพริบ ป้ายข้อความเตือนทั้งสองด้าน และเครื่องหมายจราจรครบถ้วน โดยคลิปเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 67 เวลา 06.17 น. ซึ่งเผยให้เห็นวินาทีที่รถกระบะวิ่งข้ามผ่านจุดตัดเสมอระดับทางรถไฟ-รถยนต์ด้วยความเร็วสูง ทำให้รถพุ่งขึ้นไปในอากาศ และแฉลบไปอยู่ในเลนที่สวนมาจนเกือบตกลงไปข้างทาง และหากในช่วงเวลาดังกล่าวมีรถวิ่งสวนมาอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรง เกิดความสูญเสียในชีวิต และทรัพย์สินได้

นายเอกรัช กล่าวต่อว่า จากคลิปดังกล่าว รฟท. ขอความร่วมมือประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนผ่านบริเวณจุดตัดเสมอระดับทางรถไฟ-รถยนต์ ให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 “ผู้ขับขี่ต้องลดความเร็วของรถ และหยุดรถ ห่างจากทางรถไฟในระยะไม่น้อยกว่า 5 เมตร เมื่อเห็นว่าปลอดภัยแล้ว จึงจะขับรถผ่านไปได้” ทั้งนี้ รฟท. มีนโยบายให้ความสำคัญต่อการแก้ปัญหาทางลักผ่านอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง โดยที่ผ่านมาได้ดำเนินมาตรการเชิงรุก เพื่อแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดเสมอระดับทางรถไฟ-รถยนต์ ด้วยการติดตั้งสัญญาณเตือน ป้ายจราจร ไฟกะพริบ

ป้ายข้อความเตือนทั้งสองด้าน เพื่อสร้างความปลอดภัย พร้อมกับให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเร่งสรุปจำนวนทางลักผ่านที่ผิดกฎหมาย เพื่อปิดทางลักผ่านต่างๆ รวมถึงประสานความร่วมมือกับหน่วยงานท้องถิ่นที่ดูแลรับผิดชอบถนนที่ตัดผ่านกับทางรถไฟ ในการสนับสนุนงบประมาณติดตั้งเครื่องกั้นอัตโนมัติให้ครบถ้วนทุกจุด แต่ทั้งนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ ผู้ที่ใช้รถใช้ถนน จะต้องปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด

นายเอกรัช กล่าวด้วยว่า อย่างไรก็ตาม รฟท. ยังคำนึงถึงการมีส่วนร่วมรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชน และชุมชนในพื้นที่เพื่อร่วมบูรณาการแก้ไขปัญหา ควบคู่กับการลดความเดือดร้อนในการสัญจรของประชาชน พร้อมกับมุ่งส่งเสริมให้ความรู้ เพื่อสร้างความตระหนักถึงความปลอดภัย และการปฏิบัติตามกฎจราจร ป้ายเตือนต่างๆ ก่อนข้ามจุดตัดเสมอระดับทางรถไฟ-รถยนต์ เพื่อลดอุบัติเหตุจากการสัญจรใช้รถใช้ถนนให้มากที่สุด.