เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์น้ำในเขื่อนลำตะคอง จ.นครราชสีมา เริ่มวิกฤติ เนื่องจากสภาวะภัยแล้ง ฝนทิ้งช่วงเป็นระยะยาว มีฝนตกลงมาในพื้นที่เหนือเขื่อนลำตะคองปริมาณน้อย ซึ่งมีต้นน้ำอยู่ที่บนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เกิดสภาวะภัยแล้งยาวนาน ทำให้ไม่มีน้ำไหลลงเขื่อน น้ำในเขื่อนลดลงทุกวัน ทำให้ถนนมิตรภาพสายประวัติศาสตร์ งบประมาณการก่อสร้างระหว่างรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ร่วมมือกับรัฐบาลไทย เพื่อเชื่อมโยงไปยังฐานทัพจังหวัดอุดรธานี ที่เลิกใช้จากการก่อสร้างเขื่อนลำตะคอง เมื่อปี 2515 ที่จมอยู่ใต้น้ำในเขื่อน โผล่ขึ้นมาให้เห็นสันดอน กลายเป็นทุ่งเลี้ยงสัตว์ โค กระบือ ของชาวบ้าน กว่า 2 แสนไร่ ในพื้นที่ ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

นายอำนาจ วรรณมาโส หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน กล่าวว่า ปริมาณน้ำในเขื่อนลำตะคอง ที่มีความจุ 314 ล้านลูกบาศก์เมตร แต่ปริมาณฝนตกลงมาด้านเหนือเขื่อน พื้นที่อุทยานฯ เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา น้อย จึงทำให้น้ำในเขื่อนลดลงทุกวัน โดยเมื่อเวลา 06.00 น. วันนี้ (17 มิ.ย.) วัดได้เหลือเพียง 93 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 30 เปอร์เซ็นต์ จนทำให้น้ำลดจากช่องประตูระบายน้ำ 10 ช่อง กว่า 150 เมตร

นายอำนาจ กล่าวอีกว่า ดังนั้นจึงต้องมีการบริหารจัดการน้ำด้วยความประณีต เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการใช้น้ำ โดยการปล่อยน้ำในเขื่อนลงไปวันละ 250,000 ลูกบาศก์เมตร เพื่อใช้อุปโภค บริโภค เพื่อระบบนิเวศธรรมชาติ และอุตสาหกรรม โดยจากสถิติ ก็เคยมีน้ำในเขื่อนน้อยกว่านี้มาก โดยคาดว่าในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.-ก.ย. ตามสถิติ และตามที่กรมอุตุนิยมวิทยา คาดการณ์ว่าจะมีปริมาณน้ำฝนตกลงมามาก ตามที่ปรากฏของทุกปี ส่วนการปล่อยน้ำลงมาช่วยเหลือเกษตรกรที่ทำนาปี ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. ก็ต้องดูสถานการณ์อีกครั้งว่าจะมีน้ำมากน้อยแค่ไหน ซึ่งการเพาะปลูก 1 แสน 2 หมื่น ไร่ ถ้าเปรียบเทียบกับในปีที่ผ่านมา ในปีนี้ถือว่ามีปริมาณน้ำในเขื่อนลำตะคองน้อยมาก

นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผวจ.นครราชสีมา ได้มีนโยบายให้เกษตรกร ที่อยู่ใต้เขื่อน อ.สีคิ้ว อ.สูงเนิน อ.ขามทะเลสอ ให้พิจารณาการปลูกพืชที่ใช้น้ำมาก รวมทั้งการปลูกข้าวนาปี เพื่อการประหยัดน้ำเอาไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้ง และมอบหมายให้นายอำเภอทั้ง 23 อำเภอ ที่ประสบปัญหาภัยแล้ง สำรวจพื้นที่ขาดน้ำอุปโภคบริโภค และประชาชนที่ได้รับผลกระทบด้านการเกษตรและนาข้าว ตรวจสภาพภัยแล้ง ของแต่ละอำเภอเพื่อหาทางช่วยเหลือ จะได้ประสานหน่วยฝนเทียมต่อไป

นายชัยยา ห้วยหงษ์ทอง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เปิดเผยว่า ช่วงที่ผ่านมา ด้านบนอุทยานฯ ถือเป็นจุดต้นน้ำลำตะคอง มีปริมาณน้ำในลำตะคองที่ไหลผ่านน้ำตกเหวสุวัต ลงไปตามลำตะคอง ผ่านพื้นที่เมืองปากช่อง ลงสู่เขื่อนลำตะคลอง ในช่วงนี้เป็นช่วงฝนทิ้งช่วง น้ำน้อย บางจุดแห้งแล้ง ซึ่งมีบ่อเก็บกักน้ำฝน 4 บ่อ ไว้ให้สัตว์ป่ากินช่วงหน้าแล้ง แต่ถ้าฝนไม่ตกลงมาในพื้นที่ทิ้งช่วงระยะยาว น้ำในบ่อก็จะแห้งเร็ว ส่วนน้ำที่นำมาใช้อุปโภคบริโภคภายในของเจ้าหน้าที่ นำน้ำจากอ่างเก็บน้ำสายศร (อ่างมอสิงโต) บนอุทยานฯ เขาใหญ่ ที่สูบน้ำขึ้นมาใช้เป็นน้ำประปานำมาใช้ในบ้านพักและส่วนต่างๆ และเป็นแหล่งน้ำสัตว์ป่ากิน ก็เริ่มแห้งลงทุกวันใกล้วิกฤติส่งผลกระทบต่อสัตว์ป่าที่อพยพหาแหล่งน้ำกิน