การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) แนะนำวิธีการเลือกเครื่องตัดไฟรั่ว ดังนี้

1. มีเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) รับรอง

มอก. 909-2548 สำหรับเครื่องตัดไฟรั่วแบบมีอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน (RCBO)
มอก. 2452-2560 สำหรับเครื่องตัดไฟรั่วแบบไม่มีอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน (RCCB)
มอก. 2955-2562 เครื่องตัดไฟรั่วสำหรับโหลดกระแสตรง เช่น รถยนต์ไฟฟ้า (EV)

2. ต้องมีพิกัดกระแสไฟรั่วไม่เกิน 30 มิลลิแอมแปร์ (mA) เพื่อป้องกันอันตรายจากการถูกไฟดูด

3. ต้องติดตั้งร่วมกับสายดิน

สายดินจะช่วยนำไฟฟ้าที่รั่วไหลลงดิน โดยไม่ทำให้เกิดอันตรายต่อคนที่สัมผัสอุปกรณ์และช่วยให้อุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน/กระแสรั่วสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ