จากกรณีคณะรัฐมนตรีได้มีการพิจารณากำหนดวันหยุดราชการประจำปีเพิ่มและกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษในปี 2560 โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่ 13 ตุลาคม เป็นวันหยุดราชการประจำปี เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทั้งนี้พบว่ามีคนบันเทิงต่างโพสต์ข้อความน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง ร.9 เป็นจำนวนมาก

ล่าสุด “พระมหาไพรวัลย์ วรวณฺโณ” ได้ออกมาโพสต์ข้อความระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง ร.9 ด้วยเช่นกัน โดยได้ระบุข้อความว่า “สัพพัง รัฏฐัง สุขัง โหติ ราชา เจ โหติ ธัมมิโก เมื่อพระราชาเป็นผู้ทรงธรรม ราษฎรทั้งปวงก็เป็นสุข #ด้วยระลึกถึงพระกรุณาธิคุณ”

หลังโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไปชาวเน็ตจำนวนมากต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็น ทำให้พระมหาไพรวัลย์ต้องเข้ามาเพิ่มเติมที่ใต้โพสต์ดังกล่าวว่า

“โพสต์นี้อาตมาอยากโพสต์ จึงโพสต์เอง ไม่มีใครเอาปืนมาจ่อหัวให้อาตมาโพสต์ ไม่ใช่ว่าจะอยู่เป็นหรืออยู่ไม่เป็น อาตมาเคารพใครหลายคนที่มองเรื่องสถาบันต่างจากอาตมา และอาตมาก็ไม่เคยคิดก้าวก่ายที่จะเข้าไปด่าทอหรือลดทอนคุณค่าความเห็นของคนเหล่านั้น ความใจกว้างสำคัญต่อการอยู่ร่วมกันนะ และเราควรเคารพทัศนะของผู้อื่น สังคมนี้ควรมีมากกว่าการต้องเลือกระหว่างการเป็นสามกีบหรือสลิ่ม”

และนอกจากนี้ “พระมหาไพรวัลย์” ยังเขียนข้อความใต้โพสต์ดังกล่าวเพิ่มเติมระบุว่า “อาตมาเคยพูดไปอย่างชัดเจนในไลฟ์สดแล้วนะว่า อาตมาต้องการเห็นสถาบัน ดำรงอยู่และสง่างามคู่ระบอบประชาธิปไตย”

ขอบคุณภาพจากเฟซบุ๊ก พระมหาไพรวัลย์ วรวณฺโณ