นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. แถลงผลการประชุม ศบค.ชุดใหญ่ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน สรุปว่าที่ประชุม ศบค. เห็นชอบให้ปรับเงื่อนไขมาตรการสำหรับกิจการและกิจกรรมในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หลายประเด็น ดังนี้

(1) เคอร์ฟิว จากเดิม 22.00-04.00 น. ของใหม่ปรับเป็น 23.00-03.00 น. เริ่ม 16 ต.ค.
(2) ร้านสะดวกซื้อ ตลาดสด หรือตลาดนัด เปิดได้ถึงเวลา 22.00 น. จำหน่ายได้ทุกประเภทสินค้า
(3) กิจการอื่นๆ ที่เปิดทำการ โดยกำหนดเวลา เช่น ธุรกิจโรงภาพยนตร์หรือฉายภาพยนตร์ ร้านอาหาร โรงละคร โรงมหรสพ สนามกีฬาทุกประเภท สวนสาธารณะ ศูนย์การค้า และห้างสรรพสินค้า เปิดได้ตามปกติ แต่ไม่เกินเวลา 22.00 น.
(4) สถานดูแลผู้สูงอายุ ปรับเป็นให้เปิดดำเนินการแบบรับไป-กลับได้

(5) ขนส่งสาธารณะทุกประเภท ปรับเป็นเพิ่มความจุตามความสามารถของยานพาหนะ
(6) ผับ บาร์ คาราโอเกะ ยังไม่เปิดบริการ แต่ให้เตรียมการปรับปรุงระบบระบายอากาศ ให้บุคลากรได้รับวัคซีนครบทุกคน ภายในวันที่ 31 ต.ค. 2564
(7) ศูนย์แสดงสินค้าศูนย์ประชุมหรือสถานที่จัดนิทรรศการ รวมถึงสถานที่ในลักษณะเดียวกัน ในห้างสรรพสินค้าและโรงแรม จำกัดจำนวนคนไม่เกิน 500 คน เว้นระยะห่าง อย่างน้อย 1 เมตร เวลาประชุมไม่เกินช่วงละ 2 ชั่วโมง …