@ นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ มอบโล่ขอบคุณแด่ วรวิทย์ เจนธนากุล กรรมการบริหารบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด(มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ และ กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ จาก กระทรวงสาธารณสุข ในโอกาสที่เครือซีพี ซีพีเอฟ และมูลนิธิฯ ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของ “ภารกิจแรกรับและส่งต่อ กระทรวงสาธารณสุข อาคารนิมิบุตร” ตลอดระยะเวลาที่เปิดให้การช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 แบ่งเบาภาระของบุคลากรทางการแพทย์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดดังกล่าวจนสำเร็จลุล่วง ณ ห้องประชุมแสงสิงแก้ว กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

@ สุพจน์ หิรัญทรัพย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด มอบหมายให้ผู้แทนผู้บริหาร ส่งมอบสิ่งของ อุปโภค บริโภค ให้กับสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย โดยมี จันทร์ประภา วิชิตชลชัย รองผู้อำนวยการ เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปบรรจุเป็นถุงยังชีพ ส่งมอบให้กับประชาชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ในจังหวัด ลพบุรี สระบุรี นครราชสีมา อยุธยา และจังหวัดอื่นๆ ทั่วประเทศ

@ ดร. นิลุบล ลิ่มพงศ์พันธุ์ มอบดอกไม้แสดงความยินดีแด่ ท่านประกอบ ลีนะเปสะนัน เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง โดยมี สุกัญญา ประจวบเหมาะ , ทิพย์วดี สุวรรณมงคล , นาวี สกุลวงศ์ธนา และ วิไลลักษณ์ พรรณเชษฎ์ เข้าร่วมแสดงความยินดี ณ โรงแรมโอเรียนเต็ล

@ มหานคร สกายวอล์ค จุดชมวิวชั้นดาดฟ้าที่สูงที่สุดในประเทศไทย ที่ตั้งอยู่ ณ ชั้น 78 ของคิง เพาเวอร์ มหานคร ได้รับพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ประจำปี 2564 ประเภทรางวัลดีเด่น สาขาแหล่งท่องเที่ยวนัทนาการและความบันเทิง จากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จากงานประกาศรางวัลโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่จัดขึ้นในรูปแบบ Virtual Live เมื่อเร็วๆ นี้

@ กลุ่มไทยออยล์ โดย คุณวรชาติ เรืองตระกูล กรรมการอำนวยการ บริษัท ไทยออยล์ เอทานอล จำกัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกลุ่มทรัพย์ทิพย์ นำโดย คุณสุพจน์ ศรีสถาพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทรัพย์ทิพย์ กรีน เอนเนอร์ยี่ จำกัด ร่วมส่งมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนในจังหวัดลพบุรี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัย โดยมีผู้ใหญ่บ้านและกำนัน ตำบลบัวชุมและตำบลท่ามะนาว เป็นผู้แทนรับมอบ

@ ชัยสิทธิ์ ธรรมพีร เป็นตัวแทนชมรมนิสิตเก่าค่ายอาสาสมัคร จุฬาฯ มอบเงินจำนวน 110,000 บาท เพื่อสมทบทุนสร้างเครื่องบำบัดโรคระบบทางเดินหายใจอัตราการไหลสูง แก่คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี ผศ.นพ.ทายาท ดีสุดจิต หัวหน้าหน่วยระบบประสาทในเด็ก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ และ รศ.พญ.นฤชา จริกาลวสาน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิรัชกิจ และประจำหน่วยโรคระบบทางเดินหายใจและเวชบำบัดวิกฤต เป็นผู้รับมอบ เมื่อเร็วๆนี้

@ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด หนึ่งในผู้นำผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ คว้ารางวัล “2021 Thailand’s
Most Admired Brand” จากผลสำรวจนิตยสารแบรนด์เอจ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 หมวด “อาหารและเครื่องดื่ม” กลุ่ม “น้ำผักและผลไม้พร้อมดื่ม” โดยมีนายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้รับมอบรางวัลในครั้งนี้

@ ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือดีอีเอส ร่วมกับ ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด สนับสนุนถุงยังชีพจำนวน 3,000 ชุด เพื่อส่งมอบให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติน้ำท่วม ในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดนครสวรรค์

@ เบเยอร์ บริษัทสีนวัตกรรมรักษ์โลก รักคุณ ร่วมกับ GC ผู้นำในธุรกิจพลาสติกและเคมีภัณฑ์เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต สร้างมาตรฐานการผลิตสีทาอาคารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการนำวัตถุดิบส่วนหนึ่งที่ผลิตจากพืชมาทดแทนการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมยกระดับปณิธาน Eco-Wellness Innovation ขึ้นเป็นพันธกิจหลักขององค์กร

@ ปนันท์ ประจวบเหมาะ (ประธานกรรมการ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด) เรืองศักดิ์ ศรีธนวิบุญชัย (กรรมการบริหาร ธุรกิจโมบิลิตี้ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด) มร. อเล็กซานเดอร์ บารากา (Alexander Baraka) (ประธาน บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย) ชุตินันท์ สิริวสุวัตร (B2B Business Director บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ประพัฒน์ เสียงจันทร์ (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เปิดตัวสถานีบริการน้ำมันโมเดลใหม่แห่งแรกในประเทศไทยภายใต้คอนเซ็ปต์ “Site of the Future” บนถนนกาญจนาภิเษก

@ เกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (LEO) มอบเงินสนับสนุน จำนวน 200,000 บาท ให้กับศิริราชมูลนิธิ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ สำหรับอาคาร นวมินทรบพิตร 84 พรรษา โรงพยาบาลศิริราช พร้อมมอบแอลกอฮอล์คลีนสเปรย์ภูมิพฤกษา จำนวนกว่า 100 ถุง ให้กับผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์เพื่อใช้ในโรงพยาบาล เมื่อเร็วๆ นี้

@ สายการบินไทยเวียตเจ็ทรับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง รางวัล HR Excellence Awards 2021 (Thailand) ในสาขา “ความเป็นเลิศด้านการจัดการและฟื้นฟูในภาวะวิกฤติ (Excellence in Crisis Management and Recovery)” จากงานประกาศรางวัล HR Excellence Awards Virtual Ceremony 2021 เน้นย้ำความเป็นเลิศของสายการบินฯ ในการบริหารบุคลากรและการจัดการภาวะวิกฤติในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสทั่วโลก

@ ชยุต เมธาวิชิตชัย ประธานชมรมผู้สื่อข่าวและกัลยาณมิตรกลุ่มจริงใจสายบุญ พร้อมด้วย พล.ต.ต.ทวีโรจน์ ศิริสวัสดิบุตร ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ชมรมผู้สื่อข่าวฯ และญาติมิตรร่วมเป็นประธานกฐินกิตติมศักดิ์ ลำดับที่ 99 ประจำปี​​ 2564 ซึ่งจะมีพิธีทอดผ้าพระกฐินในวันเสาร์ที่ 23 ต.ค.64 ณ​ สำนักวิปัสสนากรรมฐานพุทธเกษตรดินแดนสุขาวดี คลอง​ 6 จ.ปทุมธานี (ใกล้ศาลธัญบุรี)​ เพื่อนำปัจจัยร่วมสร้างองค์พ่อแม่ครูอาจารย์ หลวงปู่เสาร์​ กันตสีโล องค์ขนาดใหญ่ สูง 11 เมตร หน้าตักกว้าง 9 เมตร ให้เสร็จสมบูรณ์

@ วีรยุทธ โพธารามิก ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบริหารความสัมพันธ์องค์กร บริษัท โมโน บรอดคาซท์ จำกัด ในเครือโมโนเน็กซ์ และผู้อำนวยการอาวุโสประจำสำนักประธานผู้บริหาร บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนผู้บริหารและพนักงาน โมโน-3BB มอบชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ( PPE ) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจโรงพยาบาลตำรวจ โดยมี พล.ต.ท. โสภณรัชต์ สิงหจารุ นายแพทย์ใหญ่ (สบ 8) โรงพยาบาลตำรวจ เป็นผู้รับมอบ

@ ดร.ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) รับมอบรางวัลเกียรติยศ ในฐานะธนาคารที่ได้รับความน่าเชื่อถือและไว้วางใจจากผู้บริโภค ประจำปี 2021 โดยมีคะแนนอันดับ 1 ในหมวด “ธนาคารและบริการทางการเงิน” จากการสำรวจวิจัยในโครงการ 2021 Thailand’s Most Admired Brand and Why We Buy? โดยนิตยสาร BrandAge ซึ่งดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 21

@ ศุภานวิต เอี่ยมสกุลรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เคอี กรุ๊ป จำกัด มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีแก่ ส่งศักดิ์ บัดติยา เจ้าของและผู้บริหาร เดอะ ฟิตเนส ไทยแลนด์ (The Fitness Thailand) ในโอกาสเปิด เดอะ ฟิตเนส สาขาเพลินนารี่ มอลล์ โดยมี จุติพันธ์ เพ็ชรตระกูล และ อารีย์ อำนักมณี ร่วมยินดีที่ เมื่อเร็วๆนี้ ณ เดอะ ฟิตเนส สาขาเพลินนารี่ มอลล์

@ บริษัท สุนทรธัญทรัพย์ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายข้าวสารบรรจุถุงแบรนด์ “ไก่แจ้” ได้มอบข้าวสารรวม 3,000 กิโลกรัม พร้อมอาหารแห้งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย รวม 6 พื้นที่ ประกอบด้วย ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย, อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา, อ.เมือง จ.ลพบุรี, อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา, อ. เมือง จ.ปทุมธานี และ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

@ ลาซาด้า ผู้นำแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เตรียมสร้างความสุขและความสนุกสนานระดับภูมิภาค ด้วยการเปิดตัวศิลปินเคป๊อปชื่อดังอย่าง SEVENTEEN เป็น regional Happiness Ambassadors (แบรนด์แอมบาสเดอร์ของลาซาด้าระดับภูมิภาค) เป็นครั้งแรก ก่อนเข้าสู่เทศกาลช้อปปิ้งครั้งสำคัญประจำปี Lazada 11.11 Our Biggest One-Day Sale ซึ่งจะเริ่มขึ้นในเวลาเที่ยงคืนวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564

@ ครั้งแรกกับ พับจี โมบาย ประเทศไทย (PUBG MOBILE) มาพร้อมเสียงพากย์ภาษาไทยโดยเซเลป ที่งานนี้ได้หนุ่มเกรียนอย่าง “นิกกี้ ณฉัตร จันทพันธ์” นักแสดง และพิธีกรชื่อดัง มาส่งต่อความเกรียนให้กับนักโดดร่มไทยทุกคนได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ ๆ สุดปัง สนใจติดตามรายละเอียดและกติกาเพิ่มเติมได้ที่: https://www.facebook.com/PUBGMOBILE.TH.OFFICIAL/videos/406514810883817
ดาวน์โหลดเกมไปเล่นกันมัน ๆ ได้ที่: https://bit.ly/PUBGMxNickynachat

ใครทำอะไรทำดี ๆ ที่ไหนอยากอวดอยากโชว์บอกกล่าวกันได้ “โซเชียลอัพเดท” อีเมล์ newsdnonline@gmail.com