เมื่อวันที่ 20 ต.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โรงเรียนอำนวยศิลป์ธนบุรี ได้ส่งหนังสือถึงนักเรียนและผู้ปกครอง เรื่องการปิดสถานศึกษา เลิกกิจการโรงเรียน สิ้นปีการศึกษา 2564 โดยระบุเนื้อหาว่า “โรงเรียนมีความเสียใจที่จะแจ้งให้ทราบว่า คณะกรรมการบริหารโรงเรียนอำนวยศิลป์ธนบุรี เมื่อวันที่ 15 ต.ค.2564 ได้พิจารณาและมีมติที่จะปิดสถานศึกษา ณ สิ้นปีการศึกษา 2564 (สิ้นเดือนเมษายน 2565)

เนื่องจากโรงเรียนประสบการขาดทุนมาอย่างต่อเนื่อง และยิ่งมาประสบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งยาวนานกว่าที่คาดคิด โรงเรียนจึงประสบปัญหาสภาพคล่อง ถึงแม้จะได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากมูลนิธิอำนวยศิลป์มาตลอดหลายปีที่ผ่านมาก็ตาม

ทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ปกครองที่ให้ความวางใจและสนับสนุนโรงเรียนตลอดเวลาที่ผ่านมา โรงเรียนจึงพิจารณาคืนเงินค่าแรกเข้าที่จ่ายให้โรงเรียนและเงินบริจาคที่มอบให้แก่มูลนิธิอำนวยศิลป์ จิตร-เอิบ ทังสุบุตร ให้ตามที่ได้จ่ายจริง โดยจะทำการคิดเป็นส่วนลดของค่าเทอมของภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษา 2564 เว้นแต่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในการนี้ฝ่ายบัญชีจะทำหนังสือแจ้งรายละเอียดแก่ผู้ปกครองแต่ละท่านเป็นรายบุคคลอีกครั้งหนึ่ง

นอกจากนี้โรงเรียนได้สำรวจข้อมูลเบื้องต้นของโรงเรียนพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อให้พิจารณาตามเอกสารแนบ โรงเรียนพร้อมให้ความช่วยเหลือในการประสานงานกับโรงเรียนที่ผู้ปกครองสนใจ หรือ หาข้อมูลของโรงเรียนอื่นเพิ่มเติม”

ทั้งนี้ โรงเรียนอำนวยศิลป์ธนบุรี ตั้งอยู่เลขที่ 1503 บางแค กรุงเทพฯ เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล – ป.6 เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น หลักสูตรพื้นฐานสอนแบบมอนเตสซอรี เป็นแนวคิดของจิตแพทย์หญิงชาวอิตาลีชื่อ มาเรีย มอนเตสซอรี ผู้เชื่อว่า “การให้การศึกษาในระยะแรก ไม่ใช่การเอาความรู้ไปบอกเด็ก แต่ควรปลูกฝังให้เด็กได้เจริญเติบโตไปตามความต้องการตามธรรมชาติของเขา”..

ขอบคุณภาพประกอบ : Amnuay Silpa Dhonburi- Montessori School