เพจเฟซบุ๊ก วัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร จ.สระบุรี ได้โพสต์ข้อความ พร้อมรูป พระธรรมปิฎก (ชวลิต อภิวัฑฒโน)​ เจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทฯ และระบุข้อความว่า มหาเถรสมาคม (มส.) ได้ประกาศรับทราบการขอลาออกจากตำแหน่ง “เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี” ของพระเดชพระคุณพระธรรมปิฎก เจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาท เจ้าคณะ จ.สระบุรี เนื่องจากปัญหาด้านสุขภาพ คณะสงฆ์ จ.สระบุรี ส่วนใหญ่จะทราบว่าพระเดชพระคุณท่านมีปัญหาด้านสุขภาพมานานแล้ว แต่ก็ยังบริหารดูแลกิจการคณะสงฆ์ จ.สระบุรี เรื่อยมา โดยมีรองเจ้าคณะ จ.สระบุรี ทั้งสองรูป และศิษยานุศิษย์คอยสนองงาน ตามดำริ “ปลูกคน ปลูกป่า พัฒนาอาราม” คณะสงฆ์ จ.สระบุรี ได้มีความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันก็ด้วยมีพระเดชพระคุณท่านเป็นศูนย์รวมจิตใจ เปรียบเสมือนร่มโพธิ์ร่มไทรให้ความร่มเย็นแก่คณะสงฆ์ จ.สระบุรี

บัดนี้ถึงคราวที่ต้องวางมือจากการดูแลกิจการคณะสงฆ์ ด้วยปัญหาด้านสุขภาพ ขอสาธุชนทุกท่านอย่าได้สงสัยสาเหตุการขอลาออกจากตำแหน่ง ไม่มีสาเหตุอื่นใดนอกจากปัญหาสุขภาพเท่านั้น