สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากเมืองเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมื่อวันที่ 22 ต.ค.ว่า นพ.เทดรอส แอดนาฮอม เกเบรเยซุส ผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลก (ดับเบิลยูเอชโอ) แถลงเมื่อวันพฤหัสบดี ว่าทั่วโลกมีบุคลากรการแพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขด่านหน้า เป็นจำนวนรวมกันประมาณ 135 ล้านคน


อย่างไรก็ตาม นับตั้งแต่เดือน ม.ค.ปีที่แล้ว จนถึงเดือน พ.ค.ปีนี้ ดับเบิลยูเอชโอประเมินว่า บุคลากรการแพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขด่านหน้าทั่วโลก ประมาณ 80,000-180,000 ราย อาจเสียชีวิตจากโรคโควิด-19


ขณะที่ข้อมูลจากสมาชิกดับเบิลยูเอชโอ 119 ประเทศ พบว่า สัดส่วนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ครบคอร์ส ในบุคลากรการแพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขด่านหน้า อยู่ที่เพียง 2 คนจาก 5 คนเท่านั้น ทั้งที่ผู้ปฏิบัติงานในอาชีพเหล่านี้ควรเป็นบุคคลกลุ่มแรกที่ได้รับวัคซีน


ยิ่งไปกว่านั้น หากจำแนกออกเป็นตามภูมิภาค ปรากฏว่า สถิติการฉีดวัคซีนครบ ในบุคลากรการแพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขด่านหน้าในทวีปแอฟริกา มีสัดส่วนยังไม่ถึง 1 ใน 10 ของเจ้าหน้าที่ทั้งหมด แต่มากกว่า 80% ของบุคลากรการแพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขด่านหน้าในกลุ่มประเทศร่ำรวย ฉีดวัคซีนครบแล้ว


ทั้งนี้ ดับเบิลยูเอชโอกำหนดเป้าหมายให้ทุกประเทศบนโลก ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้ครบครอบคลุมประชากรอย่างน้อย 40% ภายในสิ้นปีนี้ แต่มีแนวโน้มว่า อย่างน้อย 82 ประเทศอาจไม่บรรลุเป้าหมาย เนื่องจากมีวัคซีนไม่เพียงพอ.

เครดิตภาพ : GETTY IMAGES