สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล โดย รองศาสตราจารย์ ธนวรรธน์ พลวิชัย กรรมการและโฆษกคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ร่วมเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในชุมชนที่ได้รับการพัฒนาจากโครงการสลากสรรค์สลากเพื่อชุมชน ปีที่ 3

รองศาสตราจารย์ ธนวรรธน์ ฯ กล่าวต่อผู้สื่อข่าวว่า สำนักงานฯมีความมุ่งมั่นดำเนินงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจในชุมชนให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืน ผ่านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกในชุมชน ด้วยการสร้างงาน สานความสุข จากกิจกรรมการท่องเที่ยวในชุมชนที่นำเอกลักษณ์อันโดดเด่นมาสร้างเรื่องราวให้เกิดคุณค่าพัฒนาสู่กิจกรรมที่สร้างสรรค์ประสบการร่วมกันระหว่างสมาชิกในชุมชน และนักท่องเที่ยวผู้มาเยี่ยมเยือนสู่ ภายใต้โครงการสลากสรรค์สร้างเพื่อชุมชน ที่ดำเนินงานก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันซึ่งเป็นปีที่ 3 สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ในการเป็นองค์กรที่มุ่งเน้นนวัตกรรม ส่งเสริมเศรษฐกิจ สังคม เป็นที่ยอมรับของประชาชน            

“สำหรับกิจกรรมในวันนี้ เป็นการท่องเที่ยววิถีชุมชนในพื้นที่ชุมชนริมคลองประเวศฝั่งเหนือ เขตประเวศ กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นชุมชนฯที่อยู่ใกล้เคียงโรงพิมพ์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (เอกมัย)  มีเอกลักษณ์โดดเด่นของวิถีชีวิตชาวมุสลิมสะท้อนความเป็นพหุวัฒนธรรมแห่งคลองประเวศบุรีรมย์   ที่สำนักงานฯมาพัฒนาตั้งแต่ตราสัญลักษณ์ชุมชน การสร้างเส้นทางการท่องเที่ยวที่ตอบสนองพฤติกรรมนักท่องเที่ยวในยุคหลัง COVID การพัฒนาเมนูอาหารชุมชนให้มีมูลค่ายิ่งขึ้น การต่อยอดอาชีพดั้งเดิมให้เป็นศูนย์เรียนรู้ และพิพิธภัณฑ์มีชีวิต ทั้งที่บ้านเจียระไนพลอยที่ได้ร่วมกับบ้านผ้าปักสุนิสา ออกแบบสินค้าชุมชนใหม่ คือ “พวงกุญแจ 12 ราศี” เสริมโชคลาภ เสริมบารมีประจำราศีเกิด ที่มาพร้อมผ้าปักใส่อัญมณี และแบมะฟาร์มแพะกับผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรซ์ ไอศกรีม นมข้นหวานจากนมแพะ เพื่อรุกสู่การสื่อสารเรื่องราวชุมชนฯบนโลกออนไลน์ ให้ชุมชนฯมีความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศที่ชื่นชอบประสบการณ์การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ บนพื้นฐานทุนภูมิปัญญาของชุมชนฯ และชุมชนฯแห่งนี้ ยังสามารถจัดเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับชุมชนกลุ่มคลองพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ ที่เข้าร่วมในโครงการฯ ปีที่ 1 ได้อีกด้วย ถือเป็นการต่อยอดการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมสู่ความยั่งยืนที่แท้จริง” รองศาสตราจารย์ ธนวรรธน์ ฯ กล่าวเพิ่มเติม 

ทั้งนี้​  สำนักงานฯดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า​ 2019 ​(COVID-19) ของกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานภาครัฐ