เมื่อวันที่ 28 ต.ค. นายพรศักดิ์ จินา ศึกษาธิการ จ.สงขลา เปิดเผยว่าสถาบันการศึกษาใน จ.สงขลา ไม่น่าจะเปิดเรียน On-Site ได้ทันในวันที่ 1 พ.ย. นี้ เนื่องจากนักเรียนอายุ 12-18 ปี ณ วันที่ 28 ต.ค.ได้รับวีคซีนร้อยละ 60 จากนักเรียน 90,000 กว่าคน ในส่วนบุคลากรทางการศึกษา 20,000 กว่าคนไม่มีปัญหา ได้รับวัคซีนครบ 100% จึงไม่ผ่านการประเมินจาก ศบค. ส่วนโรงเรียนที่ผ่านการประเมินจาก ศบค.ใน จ.สงขลา ขณะนี้มีเพียง 3 แห่งซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนขนาดเล็ก มีนักเรียนและบุคลากรไม่มาก ทั้งนี้จากการตรวจสอบพบว่านักเรียนที่ไม่ขอรับวัคซีนมีประมาณ 40,000 กว่าคน ซึ่งส่วนมากมีภูมิลำเนาในพื้นที่ 4 อำเภอชายแดน ขณะนี้ได้ประสานกับผู้นำศาสนาและผู้นำท้องถิ่น เข้าไปทำความเข้าใจกับผู้ปกครอง และเด็กนักเรียนแล้ว คาดว่าตัวเลขน่าจะลดลง

ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) เปิดเผยว่า ในส่วนของ ม.อ.จะเปิดเรียนในปลายเดือน พ.ย. แต่คงไม่เต็มรูปแบบ เนื่องจากนักศึกษาได้รับวัคซีนในภาพรวมร้อยละ 50 ขอทุกวิทยาเขต และคาดว่าในวันที่ 28-29 ต.ค. ถึงกลางเดือน พ.ย.64 จะเร่งให้นักศึกษาได้รับวัคซีนร้อยละ 80 กลุ่มนักศึกษาที่มีความจำเป็นเช่น นักศึกษาปีสุดท้าย โดยเฉพาะนักศึกษาที่ไม่มีความพร้อมเรียนออนไลน์ และนักศึกษาที่มีความจำเป็นเช่นต้องทำวิทยานิพนธ์ ปฏิบัติการในห้องแล็บ ประมาณร้อยละ 30 ซึ่งหากประเมินสถานการณ์แล้วมีความปลอดภัยสูงน่าจะเปิดเรียนเต็มรูปแบบได้ในต้นปี 2565 นี้