ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมเจ้าท่า (จท.) แจ้งว่า กรมเจ้าท่าได้ดำเนินการโครงการปรับปรุงท่าเรือปากเมง จ.ตรัง ปัจจุบัน มีความคืบหน้ากว่า 99% คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือน พ.ย.นี้ เพื่อเปิดให้บริการประชาชนและนักท่องเที่ยว พร้อมต้อนรับการเปิดประเทศและการท่องเที่ยวให้กับ จ.ตรัง

รองรับการขยายตัวที่เพิ่มขึ้นของประชาชนในท้องถิ่นให้เข้าถึงระบบขนส่งอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม พร้อมเชื่อมโยงการเดินทางในอนาคต ด้วยการลงเครื่องบิน ต่อรถ ลงเรือ ไปท่องเที่ยวตามหมู่เกาะต่างๆ ใน จ.ตรัง เกิดเป็นเส้นทางการเดินเรือวงแหวนอันดามันได้ในอนาคต ตามนโยบายรัฐบาล และ กระทรวงคมนาคม

อย่างไรก็ตามหลังปรับปรุงท่าเรือแล้วเสร็จในปี 64 คาดว่าจะมีผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นถึง 90,000 คนต่อปี เมื่อเทียบกับปี 62 ก่อนการระบาดโควิด-19 พบว่ามีผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวใช้งาน 67,000 คน เนื่องจากท่าเรือปากเมง เป็นท่าเรือเพื่อการท่องเที่ยวและคมนาคมทางน้ำที่สำคัญใน จ.ตรัง

เรือส่วนใหญ่เป็นเรือรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางจากหาดปากเมงไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ในหมู่เกาะทะเลตรัง อาทิ เกาะมุก เกาะรอก เกาะเชือก เกาะไหง เกาะกระดาน และเกาะหลีเป๊ะ จ.สตูล นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมต่อไปยังเกาะลันตา เกาะพีพี หาดอ่าวนาง จ.กระบี่ได้อีกด้วย 

สำหรับการปรับปรุงท่าเรือปากเมงครั้งนี้ เนื่องจากมีอายุการใช้งานมากกว่า 20 ปี ทำให้มีสภาพชำรุดทรุดโทรม อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้บริการได้ กรมเจ้าท่า ได้ว่าจ้างที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) ศึกษาออกแบบ เพื่อปรับปรุงท่าเรือให้มีความแข็งแรง รูปแบบเหมาะสม สวยงาม

โดยในขั้นตอนการศึกษาออกแบบโครงการ ได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ผู้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องตามขั้นตอนอย่างครบถ้วน พร้อมทำโครงการศึกษาร่วมกับอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม โดยเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จต้องขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุกับกรมธนารักษ์ และเห็นควรให้อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมเป็นผู้บริหารจัดการท่าเรือเช่นเดิม  

ส่วนปัญหาที่เกิดขึ้นของท่าเรือปากเมง คือขนาดท่าเรือไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้มาใช้บริการสะพานท่าเรือคับแคบ ไม่มีอาคารพักคอยผู้โดยสาร ความลึกร่องน้ำไม่เพียงพอและมีสภาพค่อนข้างตื้นเขิน ท่าเรือยังไม่ได้มาตรฐานความปลอดภัย เช่น บันไดขึ้น-ลงเรือ หลักผูกเรือและยางกันชนเรือ โครงสร้างท่าเรือชำรุดทรุดโทรม ระบบสาธารณูปโภค ได้แก่ ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง โดยเฉพาะหน้าท่าและสะพานท่าเรือ ระบบน้ำประปาระบบขนถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง และระบบขนย้ายสินค้า ไม่มีพื้นที่สำหรับจอดเรือและรถยนต์ ส่งผลให้เกิดความแออัดของการจราจรทางบกในช่วงเทศกาล 

ดังนั้นกองวิศวกรรม กรมเจ้าท่า จึงได้มีโครงการศึกษาวางแผนและสำรวจออกแบบท่าเทียบเรือให้มีฟังก์ชันการใช้งานสมบูรณ์ครบถ้วน พื้นที่ท่าเรือสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกและปลอดภัย โครงสร้างมีความมั่นคง แข็งแรง พื้นที่ด้านหน้าท่าสามารถรองรับเรือเข้าเทียบท่าได้อย่างปลอดภัย พื้นที่ด้านหลังท่าเรือ

เพิ่มพื้นที่การใช้สอยครบถ้วนตามความต้องการของนักท่องเที่ยว การออกแบบท่าเรือเป็นสไตล์ Tropical modern โดยการสร้างสเปซที่โปร่งโล่งขนาดใหญ่ด้วยเส้นสายการออกแบบที่เรียบง่าย คำนึงถึงสภาพอากาศและภูมิประเทศเป็นปัจจัยหลัก ผสานกับบริบทสภาวะแวดล้อมธรรมชาติของเขาเมงที่ตั้งตระหง่านอยู่เบื้องหลังท่าเรือปากเมง