ศูนย์ข้อมูลโควิดจังหวัดภูเก็ต รายงานสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดภูเก็ต วันที่ 11 ก.ค. 64 ข้อมูลผู้ติดเชื้อระหว่างวันที่ 3 เม.ย.-11 ก.ค. 64 แหล่งที่มาของข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต (สสจ.ภูเก็ต) โดยข้อมูลวันที่ 11 ก.ค. ณ เวลา 17.50 น.

สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 จังหวัดภูเก็ต ผู้ติดเชื้อรักษาหายกลับบ้าน 720 ราย ผู้ติดเชื้อยังคงรักษาตัวในโรงพยาบาล 73 ราย ผู้ติดเชื้อส่งตัวรักษาต่างจังหวัดสะสม 2 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่จากในภูเก็ต 2 ราย ผู้ติดเชื้อรายใหม่จากภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ 3 ราย ผู้ติดเชื้อรายใหม่จากต่างประเทศ 0 ราย

ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสม 787 ราย ผู้ติดเชื้อจากต่างจังหวัดสะสม 6 ราย ผู้ติดเชื้อจากต่างประเทศสะสม 2 ราย ผู้ติดเชื้อจากภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์สะสม 6 ราย

ผู้ติดเชื้อเสียชีวิตรายใหม่วันนี้ 1 ราย ผู้ติดเชื้อเสียชีวิตสะสม 8 ราย

ทั้งนี้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ได้ขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนก และขอให้ปฏิบัติตามมาตรการ DMHTTA เว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อย ๆ สวมหน้ากาก และงดกิจกรรมการรวมกลุ่มอย่างเคร่งครัด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต โทร 094-5935342 หรือ 094-5938876 และ 062-2435116