สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 6 พ.ย. 64 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อีก 8,467 ราย เป็นผู้ติดเชื้อใหม่ 7,587 ราย และผู้ติดเชื้อในเรือนจำ 880 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสมตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 มีจำนวน 1,931,176 ราย หายป่วยกลับบ้าน 8,288 ราย หายป่วยสะสม 1,815,592 ราย กำลังรักษา 97,410 ราย

โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 69 ราย ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 2563 มียอดสะสมสูงถึง 19,611 ราย