เดลินิวส์

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2022

ราชกิจจาฯประกาศอัตราค่าโดยสาร รถยนต์รับจ้างเรียกผ่านแอพ เริ่มต้นที่60บาท – เดลินิวส์

ราชกิจจาฯประกาศอัตราค่าโดยสาร รถยนต์รับจ้างเรียกผ่านแอพ เริ่มต้นที่60บาท

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดอัตราค่าจ้างบรรทุกคนโดยสารและค่าบริการอื่น สำหรับรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรียกรถผ่านแอพ เคาะค่าโดยสารรถขนาดเล็ก เริ่มต้นที่ 2 กม.แรก 40-45 บาท บวกค่าบริการอีก 20 บาท ส่วนรถติดคิดนาทีละ 2 บาท

ติดตามเดลินิวส์

สงวนสิทธิ์ 2556 – 2560 บริษัท สี่พระยาการพิมพ์ จำกัด