เมื่อวันที่ 14 พ.ย. “ทนายเกิดผล แก้วเกิด” ทนายความชื่อดัง ได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า “ตามที่เป็นประเด็นทางสังคม ในกรณีที่มีชาย 2 คนในโรงหนัง ซึ่งขณะนั้นทางโรงหนังกำลังเปิดเพลงสรรเสริญพระบารมีอยู่ มีคนลุกขึ้นยืนตรงทำความเคารพ แต่ ชายคนที่ 1 นั่ง ไม่ยอมลุก ชายคนที่ 2 ซึ่งอยู่ข้างหลัง เห็นและไม่พอใจ จึงใช้เท้าเตะเก้าอี้ชายคนที่ 1 หลายครั้ง”

มีประเด็นทางกฎหมายว่า การไม่ลุกขึ้นยืนทำความเคารพ เมื่อเสียงเพลงสรรเสริญพระบารมีดังขึ้น ในโรงหนัง ผู้ที่นั่งอยู่ มีความผิดตามกฎหมายหรือไม่?

แต่เดิมที มีพระราชกฤษฎีกากำหนดวัฒนธรรมแห่งชาติ ฉบับปี 2485 มาตรา 6 ให้ทุกคนต้องเคารพตามระเบียบเครื่องแบบ หรือประเพณี (3) ระบุ ข้อกำหนดให้เคารพเพลงสรรเสริญพระบารมีไว้ชัดเจน ผู้ฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 100 บาท จำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือทั้งจำทั้งปรับ

แต่ต่อมา มีการแก้ไขกฎหมาย โดยมีการตราพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ ฉบับ ปี 2553 กำหนด ยกเลิกกฎหมายฉบับเก่าทั้งสิ้น 5 ฉบับ ในมาตราที่ 3 ทำให้พ.ร.บ.วัฒนธรรม ปี 2485 ถูกยกเลิกไป “และกฎหมายใหม่ไม่ได้บัญญัติให้มีบทลงโทษ ในกรณีที่ไม่ยืนเคารพเพลงสรรเสริญพระบารมี เหมือนกฎหมายเก่าอีกต่อไป ปัจจุบัน ผู้ที่ไม่ยืนฯ จึงไม่มีความผิดอีกต่อไป”

“แต่คนที่เตะเก้าอี้ของคนที่ไม่ยืน เพราะไม่พอใจ มีความผิดฐาน อันเป็นการรังแกข่มเหง คุกคาม หรือ ให้ได้รับความอับอายหรือ เดือดร้อนรำคาญ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 397”

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก @ทนายเกิดผล แก้วเกิด