เมื่อวันที่ 14 พ.ย.วัดเกตุมดีศรีวราราม ต.บางโทรัด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร ได้มีพิธีทอดกฐินสามัคคี ที่ได้ชื่อว่าเป็นการทอดกฐินยักษ์หรือมหากฐิน ทั้งนี้เนื่องจากมียอดเงินที่ร่วมทอดกฐินสามัคคีครั้งนี้มากถึง 54 ล้านบาทเศษ เป็นที่ฮือฮาจากผู้ที่ทราบข่าว เพราะในยามที่เกิดการระบาดของโควิด -19 ระบาดทำให้เศรษฐกิจซบเซา แต่อย่างไรก็ตามพลังศรัทธาจากญาติโยมของวัดเกตุมดีศรีวราราม ยังคงมีจำนวนมากเช่นทุกปี

สำหรับพิธีการทอดกฐินสามัคคีของวัดเกตุมดีศรีวราราม นั้น พระภาวนาวิสุทธิคุณ เจ้าอาวาสฯ ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำปัจจัยไปสร้างถาวรวัตถุหลายประการอาทิ สร้างพระพุทธเจ้านอน องค์ใหญ่ที่สุดในโลก สร้างองค์พระบรมธาตุเกตุมวดีย์แก้วมรกตสลับสีทอง ครอบที่ 5  สร้างโรงพยาบาลวัดเกตุมดีศรีวราราม เครื่องมือแพทย์ และสร้างอาคารสถานปฏิบัติธรรมไทยสัจจะญาณวิหารธรรม

 ซึ่งในแต่ละปีจะมีญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาจำนวนมากหลั่งไหลกันมาร่วมเป็นเจ้าภาพองค์กฐินองค์ละ 2-1 ล้านบาทมากกว่า30 เจ้าภาพและเจ้าภาพอื่นๆอีกจำนวนมาก โดยในแต่ละปีมียอดกฐินเกือบ 100 ล้านบาทติดต่อกันมาหลายปี สามารถสร้างโรงพยาบาลได้สำเร็จและเปิดให้บริการไปแล้ว ขณะนี้อยู่ในระหว่างการสร้างห้องไอซียู และจัดซื้ออุปการณ์ทางการแพทย์มาเพิ่มเติม โดยในปีนี้ยอดกฐินอย่างไม่เป็นทางการมียอด 54,023,849 บาท(ห้าสิบสี่ล้านสองหมื่นสามพันแปดร้อยสี่สิบเก้าบาทถ้วน) แม้ยอดจะลดลงกว่าทุกปีแต่ก็ถือว่ายังมียอดที่สูงวัดหนึ่งของประเทศ

อย่างไรก็ตามคอหวยไม่พลาดที่จะนำเลขยอดมหากฐิน ไปเสี่ยงโชคหวังรับโชคงวด 16 พ.ย.64