กรมการขนส่งทางราง(ขร.) แจ้งว่า กองมาตรฐานความปลอดภัยและบำรุงทาง ขร. ได้ลงพื้นที่สำรวจจุดตัดทางถนน และทางรถไฟ ในพื้นที่ จ.กาญจนบุรี และ จ.ราชบุรี เพื่อพิจารณาแนวทางการปรับปรุงแก้ไขกายภาพของจุดตัดที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ หรือมีประวัติการเกิดอุบัติเหตุ ให้มีความปลอดภัย สำหรับจุดตัดใน จ.กาญจนบุรี เป็นช่วงที่มีจุดตัดเสมอระดับจำนวนมาก โดยเฉพาะช่วงบริเวณท่าเรือน้อย-กาญจนบุรี ระยะทาง 27 กิโลเมตร(กม.) มีจุดตัดเสมอระดับมากกว่า 50 จุด

ซึ่งในหลายจุดเป็นจุดที่เกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อน เช่น บริเวณเสาโทรเลขที่ 114/7-8 โดยได้ดำเนินการปิดทางลักผ่านแล้ว และเปิดใช้จุดตัดทางรถไฟกับถนนของโยธาธิการ และผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรีแทน ซึ่งเป็นจุดตัดที่ได้รับอนุญาต และมีการติดตั้งเครื่องกั้นคานอัตโนมัติ (ข.1) แทน จะช่วยลดอุบัติเหตุบริเวณดังกล่าว ส่วนจุดตัดทางลักผ่านอื่นๆ ขร. อยู่ระหว่างหารือกับการรถไฟแห่งประเทศไทย(รฟท.) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพิจารณาแนวทางการแก้ไขที่เหมาะสมกับพื้นที่ต่อไป

ในส่วนของจุดตัดใน จ.ราชบุรี เจ้าหน้าที่ ขร. ได้ลงพื้นที่สำรวจจุดที่เกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อน 4 จุด ซึ่งอยู่ระหว่างการแก้ไขด้วยการก่อสร้างจุดตัดต่างระดับที่อยู่ใกล้เคียงแทน ประกอบด้วย สะพานกลับรถรูปตัวยู 3 แห่ง และสะพานข้ามทางรถไฟ 1 แห่ง (บริเวณบ้านหนองกบ) ในโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงนครปฐม-หัวหิน โดยด้านล่างจะปรับปรุงให้เป็นจุดกลับรถและปิดทางผ่านเสมอระดับ ภายหลังเปิดใช้ทางคู่ ซึ่งจะช่วยลดอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางถนน และทางรถไฟดังกล่าวได้ อย่างไรก็ตามสำหรับการดำเนินการแก้ปัญหาจุดตัดทางถนนและทางรถไฟ เป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของกระทรวงคมนาคมในการปรับปรุงจุดตัดให้ปลอดภัย เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางถนน และทางรถไฟอย่างยั่งยืน.