เมื่อวันที่ 2 ธ.ค.ที่รัฐสภา ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรลงมติด้วยคะแนน 310 ต่อ 9 งดออกเสียง 10 เสียง เห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาศึกษาการเปิดสถานบันเทิงแบบครบวงจร (Entertainment Complex) เพื่อหาแหล่งรายได้ใหม่จากนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าประเทศ โดยมี ส.ส.ทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านเสนอญัตติในทำนองเดียวกันเข้ามา จำนวน 12 ฉบับ และยกมือสนับสนุนจำนวนมาก

สำหรับรายชื่อคณะ กมธ.วิสามัญพิจารณาศึกษาการเปิดสถานบันเทิงแบบครบวงจรฯ มีจำนวน 60 คน และกำหนดระยะเวลาทำงาน 90 วัน โดยมีรายชื่อคณะ กมธ.สัดส่วนคณะรัฐมนตรี (ครม.) จำนวน 15 คน อาทิ นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รมช.คมนาคม, นายบุญลือ ประเสริฐโสภา ส.ส.ราชบุรี พรรคภูมิใจไทย, นายสุทัศน์ เงินหมื่น ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์, นายชัชวาลล์ คงอุดม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังท้องถิ่นไท, นายไผ่ ลิกค์ ส.ส.กำแพงเพชร พรรคพลังประชารัฐ, นายเอกราช ช่างเหลา ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารั , นายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก ส.ส.สมุทรปราการ, นายดำรงค์ พิเดช ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย, นายจีรเดช ศรีวิราช ส.ส.พะเยา พรรคพลังประชารัฐ, นายชัยชนะ เดชเดโช ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ เป็นต้น

สำหรับ กมธ.สัดส่วนพรรคการเมือง จำนวน 45 คน แบ่งเป็น พรรคเพื่อไทย เช่น นายพิเชษฐ เชื้อเมืองพาน ส.ส.เชียงราย, นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์ ส.ส.เชียงราย, นายอนุรักษ์ ตั้งปณิธานนท์ ส.ส.มุกดาหาร, นายจักรพล ตั้งสุทธิธรรม ส.ส.เชียงใหม่, นายวิชาญ มีนชัยนันท์ อดีต ส.ส.กทม., นายศราวุธ เพชรพนมพร ส.ส.อุดรธานี, นายนิคม บุญวิเศษ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังปวงชนไทย, นายมงคลกิตติ์ สุขสินธรานนท์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคไทยศรีวิไลย์

กมธ.สัดส่วนพรรคพลังประชารัฐ อาทิ นายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม., นายเพชรภูมิ อาภรณ์รัตน์ ส.ส.กำแพงเพชร, นายสุชาติ อุสาหะ ส.ส.เพชรบุรี, นายสัมฤทธิ์ แทนทรัพย์ ส.ส.ชัยภูมิ, น.ส.ภาดาท์ วรกานนท์ ส.ส.กทม

กมธ.สัดส่วนพรรคภูมิใจ เช่น นายชาดา ไทยเศรษฐ์ ส.ส.อุทัยธานี, นายสฤษฎ์พงศ์ เกี่ยวข้อง ส.ส.กระบี่, นายชยุต ภูมะกาญจนะ, กมธ.สัดส่วนพรรคประชาธิปัตย์ เช่น นายเดชอิศม์ ขาวทอง ส.ส.สงขลา, นายเทพไท เสนพงศ์ อดีต ส.ส.นครศรีธรรมราช, นายมนตรี ปาน้อยนนท์ ส.ส.ประจวบคีรีขันธ์, นายพนิต วิกิตเศรษฐ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ, นายวิวรรธน์ นิลวัชรมณี ส.ส.สุราษฎร์ธานี เป็นต้น

สำหรับ ส.ส.เสียงข้างน้อย 9 คน ที่ไม่เห็นชอบให้ตั้งคณะ กมธ. ดังกล่าว ส่วนใหญ่เป็น ส.ส.มุสลิมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้