ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมการขนส่งทางราง (ขร.) แจ้งว่า ขร. ได้รวบรวมสุดยอดโครงการระบบรางของประเทศไทย ที่แสดงให้เห็นถึงการเดินหน้าพัฒนาระบบการขนส่งทางราง ที่เกิดจากความมุ่งมั่นพัฒนาของหน่วยงานต่างๆ ในการสรรค์สร้างระบบราง ให้สามารถอำนวยความสะดวกในการเดินทาง และการขนส่งสินค้าให้แก่ประชาชนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดย “อุโมงค์รถไฟยาว 5.20 กม. ยาวที่สุดในประเทศไทย (จ.สระบุรี)” ถือเป็นไฮไลต์ของโครงการรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ ซึ่งเป็นงานอยู่ในสัญญา 3 งานอุโมงค์รถไฟ เป็นอุโมงค์ที่ 1 จากทั้ง 3 อุโมงค์ ตั้งอยู่ระหว่างสถานีมาบกะเบา สถานีผาเสด็จ และสถานีหินลับ เป็นอุโมงค์คู่ ทางเดี่ยว มีความกว้างประมาณ 7.50 เมตร สูงประมาณ 8.50 เมตร ยาวประมาณ 5.20 กม.

ตลอดอุโมงค์มีทางเดินเพื่อการอพยพฉุกเฉินตลอดความยาว มีทางเชื่อมหนีภัย (Cross Passage) และห้องควบคุม (Equipment Room) ทุกๆ ระยะ 500 เมตร มีระบบความปลอดภัยภายในอุโมงค์อย่างสมบูรณ์ ได้แก่ ระบบระบายอากาศ ระบบแจ้งเตือนเมื่อเกิดเพลิงไหม้ ระบบดับเพลิง ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบตรวจจับก๊าซพิษ ระบบกล้องวงจรปิด ระบบควบคุมการเข้าออก ระบบโทรศัพท์ฉุกเฉิน ระบบไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน รวมถึงระบบตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลแบบ Real-time สามารถตรวจสอบสถานะการทำงานและสั่งการควบคุมจากระยะไกลด้วยระบบ Supervisory Control and Data Acquisition หรือ SCADA