สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 5 ธ.ค. 64 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อีก 4,704 ราย เป็นผู้ติดเชื้อใหม่ 4,657 ราย และผู้ติดเชื้อในเรือนจำ 47 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสมตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 มีจำนวน 2,112,378 ราย หายป่วยกลับบ้าน 6,149 ราย หายป่วยสะสม 2,021,389 ราย กำลังรักษา 71,482 ราย

โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 27 ราย ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 2563 มียอดสะสมสูงถึง 20,944 ราย