ฝ่ายประชาสัมพันธ์กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) แจ้งว่า ตามที่มีผู้โพสต์เรื่องร้องเรียนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ระบุว่า เมื่อวันที่ 11 ก.ค.64 ได้เดินทางมาจากบริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ มายัง ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โดยใช้บริการรถแท็กซี่ คันหมายเลขทะเบียน ทฬ 6473 กรุงเทพมหานคร พบว่าผู้ขับรถมีพฤติกรรมถุยน้ำลาย ทำท่าแทงตัวเอง และหัวเราะคนเดียว ทำขวัญผวาตนจึงขอลงบริเวณหน้าศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต นั้น

กองตรวจการขนส่งทางบก ดำเนินการตรวจสอบแล้วพบว่า รถแท็กซี่คันหมายเลขทะเบียน ทฬ 6473 กรุงเทพมหานคร ผู้ครอบครองคือ สหกรณ์แท็กซี่เจ้าพระยา จำกัด โดยมีนายวรวุธ สุมาลี เป็นผู้ขับรถในวันเกิดเหตุ ซึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ เลขที่ 56000022 และรับสารภาพว่าได้กระทำความผิดจริงตามที่ถูกกล่าวหา จึงได้พิจารณาลงโทษผู้ขับรถ ดังนี้ 

1.กระทำความผิดฐานไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดว่าด้วยความปลอดภัยในการรับจ้างบรรทุกคนโดยสาร มาตรา 5(15)/1 ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 ดำเนินการเปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 1,000 บาท 2.กระทำความผิดฐานแสดงกริยาไม่สุภาพหรือก่อความรำคาญ มาตรา 57ฉ(2)/66/2 ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 ดำเนินการเปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 1,000 บาท 3.ดำเนินการพักใช้ใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะเป็นเวลา 15 วัน และ 4.ส่งตัวเข้ารับการอบรมกฎ ระเบียบการให้บริการที่ดีเป็นเวลา 3 ชม. พร้อมทั้งบันทึกประวัติการกระทำผิดไว้ในฐานข้อมูล