ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมทางหลวงชนบท (ทช.) แจ้งว่า เมื่อเวลา 08.30 น. วันนี้ (7 ธ.ค.64) สำนักบำรุงทาง รายงานสถานการณ์อุทกภัยว่า มีถนนทางหลวงชนบทที่ประสบอุทกภัย 2 จังหวัด ได้แก่ สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช รวม 2 สายทาง สัญจรผ่านได้ 1 สายทาง คือ ถนนสาย นศ.4021 แยก ทล.4151-บ้านบางคลุ้ง อ.เชียรใหญ่, ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช น้ำท่วม 15-20 ซม. (ช่วง กม.ที่ 10+000-10+900 และ ช่วง กม.ที่ 14+900-16+750) 

และ สัญจรผ่านไม่ได้ 1 สายทาง คือ ถนนสาย สฎ.2036 แยก ทล.41 (กม.ที่ 180+575)-บ้านแม่แขก อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี น้ำท่วมสูง 80 ซม. (ช่วง กม.ที่ 0+000-0+300 และ ช่วง กม.ที่ 3+000-11+200) ทั้งนี้ได้ติดตั้งป้ายเตือน ป้ายแนะนำเส้นทางเลี่ยง ปักเสาขาวแดงแสดงเขตแนวเส้นทาง บริเวณสายทางที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งได้จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิด เพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนและฟื้นฟูสายทางที่ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วน ตามนโยบายนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม ประชาชนแจ้งเหตุได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146