เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. นางสาวพุทธชาติ อินทร์สวา แรงงานจังหวัดยะลา มอบหมายให้ นางสาวพสิษฐ์ตา เพชรสิรินันท์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนายวิญญู ศิริ นักวิชาการแรงงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา สาธารณสุขอำเภอเมืองยะลา เข้าตรวจสอบแคมป์พักคนงานก่อสร้างของห้างหุ้นส่วนจำกัดบำรุงโยธากิจ หมู่ที่ 12 ต.สะเตงนอก อ.เมืองยะลา จ.ยะลา ซึ่งได้รับรายงานว่า เมื่อวันที่ 25 พ.ย.64 มีแรงงานต่างด้าวในแคมป์ดังกล่าวได้ไปคลอดบุตรที่โรงพยาบาลยะลาและได้มีการตรวจ ATK ตามมาตรการฯ พบว่าติดเชื้อโควิด-19 จึงได้มีการขยายผลเข้าตรวจแรงงานในแคมป์ก่อสร้างดังกล่าว เมื่อวันที่ 26 พ.ย.64 พบคนงานในแคมป์ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 57 ราย และได้มีการเข้าตรวจซ้ำรอบที่ 2 เมื่อวันที่ 1 ธ.ค.64 พบมีผู้ติดเชื้อ 46 ราย รวมการตรวจ 2 ครั้งมีผู้ติดเชื้อ 103 ราย

ล่าสุดได้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบอีกครั้ง โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการห้างหุ้นส่วนบำรุงโยธากิจในการนำแรงงานก่อสร้างที่เป็นผู้เสี่ยงสัมผัสสูง 82 ราย ตรวจ ATK รอบที่ 3 พบเชื้อ 9 คน คิดเป็น 11% จำแนกเป็น เพศชาย 7 คน เป็นแรงงานต่างด้าว 6 คน และแรงงานไทย 1 คน เพศหญิง 2 คน เป็นแรงงานต่างด้าว 1 คน และลูกของแรงงานต่างด้าว 1 คน (ส่ง PCR) โดยทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้จัดชุดยาพาวิฟิราเวียร์ให้กับแรงงานที่ติดเชื้อได้กินทันทีที่ตรวจพบผลเป็นบวก และกำชับให้มีการกักตัวผู้ที่ติดเชื้อให้อยู่ภายในบริเวณที่พักและจะมีการตรวจประเมินติดตามอาการอย่างต่อเนื่องต่อไป