เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ โฆษก ตร. กล่าวว่า คำสั่งแต่งตั้ง รอง ผบก.-สว. วาระ 2564 ออกครบถ้วนแล้ว สำหรับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งสามารถตรวจสอบคำสั่งผ่าน แอพพลิเคชั่น “แทนใจ” และให้ไปรายงานตัวที่หน่วยตามที่ได้รับการแต่งตั้งภายใน 5 วัน นับแต่รับทราบคำสั่ง

พล.ต.ต.ยิ่งยศ กล่าวอีกว่า ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งใหม่จะได้รับการแจ้งเตือนในแอพพลิเคชั่น “แทนใจ” ขอให้ข้าราชการตำรวจทุกนายดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น “แทนใจ” เพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารต่างๆ จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ นอกจากนั้นแล้วยังสามารถตรวจสอบสวัสดิการของตนเอง รวมถึงในอนาคตจะมีโครงการตลาดกลางสร้างอาชีพเสริมให้ข้าราชการตำรวจ เป็นศูนย์กลางจำหน่ายสินค้าของข้าราชการตำรวจและครอบครัวเพื่อสร้างรายได้เสริมอีกทางหนึ่งด้วย ในส่วนของการเดินทางไปรายงานตัวรับตำแหน่งใหม่ขอให้ถือปฏิบัติตามหนังสือ ตร. ที่ 0004.25/ว073 ลงวันที่ 24 พ.ค.50 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเดินทางไปรับตำแหน่งใหม่และการรายงานตัว ระบุไว้ว่าให้เดินทางไปรายงานตัวรับตำแหน่งใหม่ภายในกำหนด 5 วัน นับแต่วันที่รับทราบคำสั่ง

โฆษก ตร. ยังฝากถึงข้าราชการตำรวจที่ได้รับการแต่งตั้งในตำแหน่งใหม่ ขอให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความเสียสละอดทน ทำเพื่อพี่น้องประชาชนเพื่อขับเคลื่อนสำนักงานตำรวจแห่งชาติตามวิสัยทัศน์ของ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่ว่า “เป็นองค์กรบังคับใช้กฎหมายที่นำสมัยในระดับมาตรฐานสากลเพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธา”