สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา เมื่อวันที่ 15 ก.ค.ว่ากระทรวงการต่างประเทศของกัมพูชาเผยแพร่แถลงการณ์ เรื่องการระงับให้บริการที่จุดผ่านแดนทุกแห่ง ตลอดแนวพรมแดนทางเหนือของประเทศ ซึ่งติดกับเวียดนาม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มาตรการดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 ก.ค.นี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น
อย่างไรก็ตาม มาตรการดังกล่าวผ่อนผันให้เฉพาะนักการทูต บุคคลซึ่งมีความจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่รัฐซึ่งต้องมีเอกสารแสดงความจำเป็นในการเดินทาง นักเรียนและนักศึกษาที่ต้องมีใบรับรองเช่นกัน ด้านกระทรวงการต่างประเทศของเวียดนามยังไม่มีความเห็นอย่างเป็นทางการ
ขณะเดียวกัน กระทรวงสาธารณสุขของกัมพูชาประกาศเพิ่มระยะห่างของการรับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 สำหรับผู้ที่รับวัคซีนของซิโนฟาร์มหรือซิโนแวคเป็นเข็มแรก ให้มารับการฉีดเข็มที่สองเมื่อผ่านไปอย่างน้อย 21 วัน เพิ่มขึ้นจากเดิมคือ 14 วัน  ทั้งนี้ หน่วยงานของกัมพูชากำลังศึกษาเพิ่มเติมจากงานวิจัยของจีนอีกหลายชิ้น เกี่ยวกับการเว้นระยะการรับวัคซีนเชื้อตายนาน 28 วัน ระหว่างเข็มแรกกับเข็มที่สอง.

เครดิตภาพ : GETTY IMAGES