เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. เวลาประมาณ 17.30 น. เฟซบุ๊ก กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้แจ้งว่า องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม แห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ได้ประกาศรับรองขึ้นทะเบียน “โนรา” (Nora, Dance Drama in Southern Thailand) เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) จะจัดแถลงข่าวอย่างเป็นทางการในวันที่ 16 ธ.ค. เวลา 13.00 น. ที่ สวธ. ทั้งนี้ที่ผ่านมาประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติกับยูเนสโกแล้ว 2 รายการ คือ โขน เมื่อปี 2561 และนวดไทย เมื่อปี 2562