สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 18 ธ.ค. 64 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อีก 3,132 ราย เป็นผู้ติดเชื้อใหม่ 3,039 ราย และผู้ติดเชื้อในเรือนจำ 93 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสมตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 มีจำนวน 2,159,766 ราย หายป่วยกลับบ้าน 3,278 ราย หายป่วยสะสม 2,096,543 ราย กำลังรักษา 43,305 ราย

โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 28 ราย ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 2563 มียอดสะสมสูงถึง 21,355 ราย