เมื่อวันที่ 15 ก.ค. นายปณิธาน มีไชยโย รองผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) รักษาการแทน ผู้อำนวยการ อ.ต.ก เปิดเผยว่า สำนักงานเขตจตุจักรได้สั่งปิดตลาด อ.ต.ก. ย่านพหลโยธิน (จตุจักร) ระหว่างวันที่ 14–27 ก.ค. 2564 เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพื่อดำเนินตามมาตรการ เนื่องจากพบมีการระบาดโควิดในกลุ่มลูกจ้าง พนักงาน อ.ต.ก. หลังสาธารณสุขมีการตรวจเชิงรุกเมื่อวันที่ 12 ก.ค.ที่ผ่านมา ผลพบผู้ติดเชื้อ 39 คน เป็นคนไทย 11 คน และชาวเมียนมา 28 คน ที่มารับจ้างในตลาด และอาศัยในชุมชนวัดไผ่ตัน

นายปณิธาน เผยอีกว่า ทั้งนี้ เมื่อพบการระบาดในชุมชนใกล้เคียง จึงได้สั่งการให้ตรวจเชิงรุกจำนวน พนักงาน และกลุ่มพ่อค้า แม่ค้าในตลาด ทั้งหมด 776 คน ในจำนวนนี้เป็นลูกจ้างชาวต่างชาติ 100 คน อยู่ระหว่างทำการตรวจคัดกรอง ซึ่งหลังมีการระบาดโควิด ทาง อ.ต.ก.ได้ดำเนินการตามมาตรการต่อ ดังนี้คือ จัดกิจกรรม Big Cleaning ล้างทำความสะอาดสถานที่ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคบริเวณรอบตลาด, ให้ทุกแผงค้าเก็บสิ่งของออกจากพื้นที่ เปิดให้เป็นพื้นที่โล่ง อากาศถ่ายเทได้สะดวก, ทำความสะอาดทุกร้านค้า ท่อระบายน้ำให้สะอาด ปลอดเชื้อโรค ภายหลังเปิดตลาดอีกครั้ง เกษตรกรผู้ค้าและผู้ช่วยค้าทุกคน ต้องเตรียมผลตรวจแสดงต่อเจ้าหน้าที่ อ.ต.ก. ว่าผ่านการตรวจแล้วจึงสามารถเข้ามาจำหน่ายสินค้าได้, เช็ดทำความสะอาดอาคารสถานที่ของสำนักงาน อ.ต.ก. ทุกวัน ล้างเครื่องปรับอากาศ ระหว่างปิดตลาดให้แล้วเสร็จ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ที่เข้ามาใช้ใบริการ และจะเปิดตลาดในวันที่ 28 ก.ค.นี้

นายปณิธาน กล่าวว่า สำหรับมาตราการหลังเปิดตลาด ผู้ที่จะเข้ามาจำหน่ายสินค้าต้องมีผลตรวจยืนยันว่าไม่ติดเชื้อมาแสดงก่อนเข้าตลาด เพื่อ อ.ต.ก.จะนำมาจัดทำเอกสารรับรอง และหากมีการฉีดวัคซีนแล้วให้แจ้งด้วย ส่วนแผงค้าแต่ละแผลจะมีผู้ค้า ผู้ช่วยค้าประจำอยู่ที่แผงได้ไม่เกินแผงค้าละ 2 คน และต้องใส่หน้ากากอนามัย ถุงมือ หมวกคลุมผม ผ้ากันเปื้อน ตลอดเวลา หากจะดื่มน้ำหรือรับประทานอาหารต้องหันหลังให้หน้าร้านก่อน รวมถึงให้เว้นระยะห่างในการประกอบอาหารในแผงค้าและการบริการลูกค้า, จัดวางสินค้าให้ถูกสุขลักษณะ มีการปกคลุมอาหารให้มิดชิด ปลอดภัย, สินค้าที่นำมาจำหน่ายต้องเป็นสินค้า มีคุณภาพ ปลอดภัย เหมาะสมกับราคา หากพบเห็นหรือได้รับแจ้งว่ามีการกระทำให้เกิดความสุ่มเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในตลาด อ.ต.ก. จะสั่งให้ปิดแผงค้านั้นทันที รวมถึงร้านค้านอกพื้นที่รอบตลาดด้วยที่ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเช่นกัน

นายอาฤทธิ์ ศรีทอง ผู้อำนวยการเขตจตุจักร เปิดเผยว่า สำนักงานเขตจตุจักร ได้รับแจ้งจากประชาชนเมื่อวันที่ 30 มิ.ย.64 ที่ผ่านมา ว่า มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ทำงานในตลาด อ.ต.ก. จำนวนหลายราย เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขตจตุจักร พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่จากศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่สอบสวนโรคและเก็บข้อมูลการระบาดในตลาด อ.ต.ก.ทันที พบมีผู้ติดเชื้อ 5 ราย จึงได้ออกคำสั่งปิดตลาดที่พบผู้ติดเชื้อเป็นเวลา 3 วันตั้งแต่วันที่ 2-4 ก.ค.64 ที่ผ่านมา ส่วนร้านที่พบผู้ติดเชื้อปิดเป็นระยะเวลา 14 วัน (ตั้งแต่วันที่ 1-14 ก.ค.64)  และให้ตลาด อ.ต.ก.และร้านอาหารทำความสะอาดสถานที่ บิ๊กคลีนนิ่ง ทั้งตลาด พร้อมตรวจคัดกรองเชิงรุกผู้ค้าทั้งหมดในตลาด 410 คน แบ่งเป็นชาวไทย 290 คน ต่างชาติ 120 คน โดยการ SWAB เป็นเวลา 3 วัน (วนที่ 9 /12/14ก.ค.) รวมตรวจทั้งหมด 1,643 ราย พบผู้ติดเชื้อแล้ว 146 ราย เป็นคนไทย 83 ราย ต่างชาติ 64 ราย ไม่ติดเชื้อ 1,422 ราย ผลกำกวม 5 ราย และรอผลอีก 70 ราย

ผู้อำนวยการเขตจตุจักร เปิดเผยอีกว่า เมื่อทราบว่ามีผู้ติดเชื้อเพิ่ม จึงได้ออกตำสั่งให้ปิดตลาดเพิ่มเติมตั้งแต่วันที่ 14-21 ก.ค. ส่วนร้านที่พบผู้ติดเชื้อให้ปิดเป็นระยะเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 14-27 ก.ค.พร้อมทั้งให้ตลาด อ.ต.ก.และร้านอาหารทำความสะอาดสถานที่ บิ๊กคลีนนิ่ง ทั้งตลาด ทั้งนี้ สำนักงานเขตจตุจักร ได้ทำหนังสือแจ้งปิดการดำเนินกิจถึงผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ซึ่งเป็นไปตามประกาศกรุงเทพมหานครและให้ดำเนินการล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาลอย่างเคร่งครัด รวมทั้งให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าพนักงานควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด 

ขณะเดียวกัน มีหนังสือประกาศแจ้งถึงผู้ค้าระบุว่า “ประกาศองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร เรื่อง ข้อปฏิบัติของผู้ประกอบการค้าภายในตลาด อ.ต.ก.ย่านพหลโยธิน ตามคำสั่งสำนักงานเขตจตุจักร ที่ กท 6504/4541 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 เรื่องแจ้งปิดการดำเนินการกิจการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (ตลาด อ.ต.ก.) เนื่องจากได้รับรายงานผลการตรวจคัดกรองหาผู้ติดเชื้อชิงรุก (COVID-19 ) โดยกรมควบคุมโรค สำนักอนามัย โรงพยาบาลวิชัยเวช และศูนย์บริการสาธารณสุข 17 (ประชานิเวศน์) ในกลุ่มผู้ค้าและร้านค้า โดยรอบองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2564 แจ้งว่า พบผู้ค้าและลูกจ้างในองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 จำนวน 105 คน จากจำนวนผู้มาตรวจ 800 คน สำนักงานเขตจตุจักร จึงขอให้ปิดการดำเนินกิจการดังกล่าวเป็นเวลา 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 14-23 กรกฎาคม 2564 และให้ดำเนินการล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาลอย่างคร่งครัด พร้อมทั้งปิดแผงค้าที่พบผู้ติดเชื้อเป็นระยะเวลา 14 วันนั้น

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร จึงขอแจ้งว่า ให้ร้านค้าโดยรอบองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ปิตดำเนินการเป็นเวลา 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 14-24 กรกฎาคม 2564 และให้ดำเนินการล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาลอย่างเคร่งครัด ทำความสะอาดแผงค้าและอาคารตลาดสด อ.ต.ก โดยจะต้องทำอย่างละเอียดถี่ถ้วน ซึ่งภายในแผงค้าจะต้องมีความโปร่งโล่งทั้งใต้แผงค้าและบนโครงสร้างร้าน เพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก มีการระบายอากาศได้ดี ดังนั้น จึงขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการค้าผู้ช่วยค้าทุกร้านค้าให้เข้ามาเก็บสิ่งของภายในแผงคำให้โล่งทั้งใต้แผงค้าและบนโครงสร้างร้านออกให้หมด เพื่อให้ อ.ต.ก.สามารถเข้าไปทำความสะอาดได้ทุกพื้นที่ ใม่ให้มีแหล่งหมักหมมของเชื้อโรค ซึ่งภายใน 7 วันนี้จะต้องดำเนินการให้ถูกต้อง ถูกสุขลักษณะอนามัย ตามคำสั่งของสำนักงานเขตจตุจักร จึงประกาศมาเพื่อโปรดปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ประกาศ ณ วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 (นายชนะ ฉลายพจน์) หัวหน้ากลุ่มบริหารงานตลาด ทำการแทนผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร