เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ) กล่าวว่า สธ. มีนโยบายฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นให้แก่ประชาชนที่ฉีดวัคซีนโควิด 19 ครบ 2 เข็มตามช่วงระยะเวลาที่กำหนด โดยล่าสุด ผู้ที่ฉีดวัคซีนทั้งสูตรเดี่ยวและสูตรไขว้ครบ 2 เข็ม ช่วงเดือน ส.ค.-ก.ย. 2564 สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นในเดือน ธ.ค.นี้ และผู้ที่ฉีดครบช่วงเดือน ก.ย.-ต.ค. 2564 สามารถเข้ารับเข็มกระตุ้นได้ช่วงเดือน ม.ค. 2565 โดยการนัดหมายฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น ได้ให้พัฒนาแพลตฟอร์ม “หมอพร้อม” เพื่อแจ้งเตือนและนัดหมายประชาชน เนื่องจากมีฐานข้อมูลของผู้รับวัคซีนในระบบอยู่แล้ว รวมถึงให้โรงพยาบาลทุกแห่งใช้ข้อมูลในระบบหมอพร้อมในการนัดหมายและประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนมารับวัคซีนเข็มกระตุ้น ส่วนกรณีมีผู้วอล์กอินมาถึงโรงพยาบาลแล้ว ให้โรงพยาบาลดำเนินการฉีดวัคซีนให้ได้เลย ไม่ต้องนัดหมายมาใหม่

นพ.ธงชัย กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ ปัจจุบันมีผู้ใช้งานระบบหมอพร้อมจำนวน 21.6 ล้านคน เป็นผู้ใช้งานผ่าน Line OA 9.2 ล้านคน ผ่านแอพพลิเคชั่น 18 ล้านคน และใช้งานทั้ง 2 รูปแบบ 5.6 ล้านคน ผลสำรวจการใช้งานหมอพร้อมพบว่า มีความพึงพอใจมาก 72% โดย 75% รู้สึกว่าดี มีประโยชน์ และความถี่ที่ได้รับข้อมูลกำลังดี โดยข้อมูลที่ต้องการจากหมอพร้อม คือ ข้อมูลวัคซีนและการป้องกันเชื้อโควิด 78% ข้อมูลบริการด้านสาธารณสุข สิทธิประโยชน์รักษาพยาบาล 77% ส่วนบริการที่ต้องการ คือ ตรวจสอบสิทธิการรักษา การแจ้งเตือนฉีดวัคซีน นัดตรวจคลินิกต่างๆ ในโรงพยาบาล ออกใบรับรองสุขภาพดิจิทัล (Digital Health Pass) ใบรับรองแพทย์ เป็นต้น.