เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. ที่ห้องประชุมรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการ กทม.(เสาชิงช้า) นายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าฯ กทม. แถลงข่าวยกเลิกการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่และกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2564-1 มกราคม 2565 บริเวณลานคนเมือง ของกรุงเทพมหานคร รวมถึงสำนักงานเขตทั้ง 50 เขต และหน่วยงานในสังกัด เนื่องด้วยในช่วงเช้ามีประชุม ศบค.ชุดเล็กและกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมประชุมด้วย ในที่ประชุมก็มีมติขอให้กรุงเทพมหานครงดจัดกิจกรรมปีใหม่ในหน่วยงานของกรุงเทพมหานครทั้งหมด เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 สายพันธ์ุโอมิครอน ที่มีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วด้วย

ส่วนภาคเอกชนนั้น หากจัดเตรียมงานไว้และไม่สามารถยกเลิกได้ กรุงเทพมหานครขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่รัฐบาลกำหนดอย่างเคร่งครัด และต้องขออนุญาตสำนักอนามัย กทม. ก่อนที่จะจัดงานด้วย ทั้งนี้ในส่วนของศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ และศูนย์การค้าไอคอนสยาม ได้มีการขออนุญาตจัดกิจกรรมจากสำนักอนามัย กทม.ไปแล้วก่อนหน้านี้ ซึ่ง กทม.ก็อนุมัติไปแล้ว หากภาคเอกชนทั้ง 2 แห่งนี้จะจัดกิจกรรมปีใหม่ตามเดิม ขอความร่วมมือให้ลดจำนวนผู้เข้าร่วมงานลงและเพิ่มระดับมาตรการป้องกันควบคุมโรคให้เข้มข้นขึ้น.