เมื่อวันที่ 24 ธ.ค. นายเสถียร เจริญเหรียญ ผวจ.ประจวบคีรีขันธ์ นายแพทย์วรา เศลวัตนะกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกันแถลงข่าวสถานการณ์โควิด-19 ของ จ.ประจวบฯ ที่ห้องสิงขร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัด หลังพบนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษ 3 ราย มีผลตรวจติดเชื้อโควิด-19 สายพันธ์ุโอมิครอน ที่ อ.หัวหิน และมีนักท่องเที่ยวอังกฤษอีก 1 ราย อยู่ระหว่างรอผลตรวจยืนยัน เนื่องจากเชื้อที่ส่งตรวจ RT-PCR มีไม่มาก โดยนักท่องเที่ยวกลุ่มดังกล่าวต้องการตรวจหาเชื้อก่อนเดินทางกลับประเทศต้นทาง ขณะนี้ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งที่ อ.หัวหิน สำหรับประชาชนที่ต้องการเดินทางไปต่างประเทศขอให้ชะลอไว้ก่อน ส่วนองค์กรเอกชนที่จะจัดงานปีใหม่ก็ขอให้ใช้แนวทางโควิด พรีเซตติ้ง (COVID-Free Setting) พร้อมตรวจหาเชื้อจากผู้เข้าร่วมงานด้วยชุดตรวจเอทีเค (ATK)

สำหรับนักท่องเที่ยวดังกล่าวที่ติดเชื้อโควิดกลายพันธุ์ แยกเป็น 2 กลุ่ม โดยกลุ่มแรกโดยสารเครื่องบินเดินทางมาจากประเทศอังกฤษลงที่สนามบินภูเก็ต ผ่านระบบแซนด์บ็อกซ์ เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 64 กลุ่มที่ 2 เข้ามาเมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 64 ที่สนามบินนานาชาติภูเก็ต จากนั้นกลุ่มที่ 1 เดินทางไปสนามบินสุวรรณภูมิ แล้วนั่งแท็กซี่ไปพักที่ อ.ชะอำ เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. 64 กลุ่มที่ 2 เดินทางไปสนามบินสุวรรณภูมิแล้วไปหาเพื่อนที่ อ.ชะอำ และเข้าพักที่ อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ เมื่อเวลา 20.00 น. วันที่ 11 ธ.ค. 64 ทั้งนี้กลุ่มผู้ติดเชื้ออยู่ที่ อ.หัวหิน ตั้งแต่วันที่ 12-15 ธ.ค. 64 เข้าพักในโรงแรมที่มีมาตรฐาน SHA รับประทาทนอาหารในร้าน 5 แห่ง เดินทางไปเที่ยวในพื้นที่โดยใช้บริการรถโดยสารสาธารณะที่มีการลงทะเบียน

นายเสถียร กล่าวว่า ประชาชนไม่ควรตื่นตระหนก จากการพบโควิดกลายพันธุ์ ขอให้เชื่อมั่นว่าทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดูแลความปลอดภัยให้ประชาชนฉลองเทศกาลปีใหม่อย่างมีความสุข แต่ขอให้ประชาชนปฏิบัติตามแนวทางที่ภาครัฐกำหนด และหลังจากนี้ขอให้หน่วยงานรัฐงดจัดกิจกรรมรื่นเริง ส่วนภาคเอกชนที่เตรียมการจัดงานไว้แล้ว หากเป็นไปได้ก็ขอความร่วมมือให้งดกิจกรรมไว้ก่อน หรือหากจำเป็นต้องจัดก็ต้องมีความเข้มงวดตามมาตรการด้านสาธารณสุข รวมทั้งขอให้ลดจำนวนคนที่ร่วมงาน จากนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเข้าไปตรวจสอบและประเมินการจัดงานทุกระยะ เพื่อไม่ให้มีผลกระทบกับสถานการณ์โรคระบาดในภายหลัง