เมื่อวันที่ 30 ธ.ค. นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ เปิดเผยถึงสถิติคดีที่ศาลสั่งคุมความประพฤติของวันที่ 29 ธ.ค. ซึ่งเป็นวันแรกของการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ว่า วันแรกของการรณรงค์มีคดีที่ศาลสั่งคุมประพฤติทั้งสิ้น 255 คดี จำแนกเป็น คดีขับรถในขณะเมาสุรา 108 คดี คิดเป็นร้อยละ 42.35 ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว หรือกำไลอีเอ็ม 2 ราย คดีขับรถประมาท 5 คดี คิดเป็นร้อยละ 1.96 ติดกำไลอีเอ็ม 1 ราย และคดีขับเสพ 142 คดี คิดเป็นร้อยละ 55.69 ส่วนจังหวัดที่มีสถิติคดีขับรถขณะเมาสุราสูงสุด 3 อันดับ ได้แก่ อุบลราชธานี 30 คดี สมุทรปราการ 12 คดี และกรุงเทพมหานคร 11 คดี

อธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวเน้นย้ำมาตรการเข้มสำหรับผู้กระทำผิดคดีขับรถขณะเมาสุรา กรมคุมประพฤติจะดำเนินการคัดกรองตามแบบประเมินพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หากพบว่ามีความเสี่ยงสูงจากการติดสุราจะส่งบำบัดรักษาตามสถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข นอกจากนี้ ยังได้จัดกิจกรรมสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการประชาชนตามจุดบริการประชาชน ด่านตรวจค้น และด่านชุมชน 34 จุด โดยมีอาสาสมัครคุมประพฤติ เครือข่ายยุติธรรมชุมชน ผู้ถูกคุมความประพฤติ ประชาชน และภาคีเครือข่าย จำนวนทั้งสิ้น 721 คนเข้าร่วมกิจกรรม

พร้อมทั้งจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ “เมาขับ จับติด EM” และทำงานบริการสังคมตามจุดเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน เช่น การทำความสะอาดป้ายจราจร การตัดแต่งกิ่งไม้เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ รวมทั้งขอให้ประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาอย่างปลอดภัย และขอให้ปฏิบัติการตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด.