สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากนครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อวันที่ 6 ม.ค. ว่า กองทุนความร่วมมือเพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าเกาหลี (The Economic Development Cooperation Fund of the Export-Import Bank of Korea) จะจัดสรรเงินทุนจำนวน 100,000 ล้านวอน (2,767 ล้านบาท) เพื่อก่อสร้างโรงพยาบาล ภายในมหาวิทยาลัยสุขภาพแห่งชาติ สปป.ลาว หรือ ยูเอชเอส-ลาว (University of Health Sciences : UHS-Laos) ในเมืองไซยเชษฐา นครหลวงเวียงจันทน์

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล หรือ เอสเอ็นยูเอช (Seoul National University Hospital : SNUH) จะลงนามในข้อตกลง กับกระทรวงสาธารณสุขลาว และยูเอชเอส-ลาว ในวันที่ 7 ม.ค. หลังการลงนามข้อตกลงการให้คำปรึกษา ในเดือน พ.ย.ปีที่แล้ว

เอสเอ็นยูเอชจะเป็นผู้บริหารจัดการโครงการทั้งหมด ในระยะ 7 ปีข้างหน้า นับตั้งแต่การวางแผนก่อสร้าง จนกระทั่งเปิดดำเนินการ และให้ความช่วยเหลือฝึกอบรม รวมทั้งให้คำปรึกษา แก่บุคลากรทางการแพทย์

โรงพยาบาลแห่งใหม่ ซึ่งตามข้อตกลงจะก่อสร้างโดยบริษัทของเกาหลีใต้ จะมี 24 แผนก 400 เตียง เอสเอ็นยูเอชจะเชิญแพทย์ชาวลาว 24 คน และพยาบาลอีก 8 คน เดินทางไปรับการฝึกอบรมที่เกาหลีใต้ จนกว่าโรงพยาบาลพร้อมที่จะเปิด และเมื่อโรงพยาบาลแห่งใหม่เปิดดำเนินการ ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแผนกต่างๆ ของเกาหลีใต้ จะเดินทางมาประจำการ เป็นส่วนหลักของบุคลากร.

เครดิตภาพ – Vientiane Times, Yonhap, KBR
เครดิตคลิป – Arirang News