เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 17 ก.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่าบริเวณด้านหน้าแคมป์คนงานบริษัทฯ ชื่อดังแห่งหนึ่ง ริมถนนมะลิวัลย์ เขตเทศบาลนครขอนแก่น เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง, ตำรวจ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ยังคงตรวจคัดกรองคนงานภายในแคมป์แห่งนี้รวมทั้งการห้ามเข้า-ออก นอกบริเวณที่กำหนดอย่างเข้มงวดภายหลังจากที่คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ จ.ขอนแก่น ได้มีคำสั่งปิดแคมป์คนงานดังกล่าวโดยมีผลทันที และทางเจ้าหน้าที่ได้มีการติดประกาศคำสั่งไว้ที่บริเวณด้านหน้าที่ทำการฯ และการส่งมอบให้กับผู้บริหารของทางบริษัทฯ ได้รับทราบถึงประกาศดังกล่าวหลังพบแรงงานของบริษัทฯ ติดเชื้อโควิด-19 รวม 85 คน

นพ.สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุข จ.ขอนแก่น กล่าวว่า ข้อมูลของแคมป์คนงานแห่งนี้ ซึ่งมีหน้าที่ในการทำงานที่ไซต์งานสร้างอาคารของบริษัทฯ ชื่อดังแห่งหนึ่ง โดยจุดนี้เป็นที่พักของพนักงานและแรงงาน ซึ่งเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาทีมสอบสวนโรคได้ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองหลังจากพบผู้ป่วยชุดแรก 28 ราย

และล่าสุดมีรายงานว่าการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงผลยืนยันชัดเจนว่า มีผู้ป่วยที่แคมป์คนงานแห่งนี้เพิ่มอีกทำให้ยอดรวมผู้ป่วยของแคมป์คนงานแห่งนี้ขณะนี้ มีทั้งสิ้น 85 ราย  และแคมป์คนงานแห่งนี้มีผู้ที่เกี่ยวข้องกับแคมป์ ทั้งหมด 345 คน แยกเป็นคนงานไทย 223 คน และคนงานต่างชาติ 122 คน ในจำนวนนี้เป็นแรงงานที่ มาจากกรุงเทพฯ ซึ่งเข้ารับการตรวจ 28 ราย พบเชื้อ 26 ราย แรงงานประจำแคมป์ 137 ราย ทำการตรวจพบเชื้อ 52 ราย พนักงานประจำบริษัทฯ 62 ราย ตรวจพบเชื้อ 5 ราย และช่างเชื่อมแบบไม่ประจำ ทำการตรวจ 2 ราย พบเชื้อ 2 ราย รวมจำนวนพบเชื้อทั้งหมด 85 ราย ซึ่งขณะนี้การบริการทางการแพทย์ ได้ดำเนินการอย่างเข้มงวด และรัดกุมเพื่อควบคุมสถานการณ์ไว้ในวงที่จำกัดในภาพรวมแล้ว

ขณะที่ นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า แคมป์คนงานแห่งนี้ จะต้องถูกปิดและห้ามคนเข้า-ออกเด็ดขาด จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายซึ่งขณะนี้ นอกจากการตั้ง รพ.สนาม และการแยกส่วนรักษาผู้ป่วยตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดแล้วการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ต้องกักตัว 14 วันของคนจำนวนมาก ซึ่งคณะทำงานร่วมทุกฝ่ายได้จัดระบบการดำเนินงานอย่างรัดกุม และเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุข ขณะเดียวกันหากพบว่ามีผู้ใดที่ฝ่าฝืนคำสั่ง ไม่ปฎิบัติตามคำสั่งของทางเจ้าหน้าที่หรือพยายามที่จะหลบหนีหรือออกมาจากสถานที่ควบคุมก็จะต้องถูกดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายทันที