เมื่อวันที่ 17 ก.ค. ผู้สื่อข่าวรายงาว่า เมื่อเวลาประมาณ 19.30 น. วันที่ 16 ก.ค.  ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ตอบคำถามในประเด็นเกี่ยวกับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ผ่านทางคลับเฮาส์ (ClubHouse) Q&A : คณบดีศิริราช เรื่องวัคซีน COVID-19 และประเด็นต่างๆ เพื่อสื่อสารสร้างความเข้าใจให้บุคลากรทางการแพทย์ และนักศึกษาเข้าใจร่วมกัน และเปิดโอกาสให้ได้พูดคุยกัน

สำหรับประเด็นที่น่าสนใจคือเรื่องวัคซีน  “บูสเตอร์โด๊ส”  ศ.นพ.ประสิทธิ์  ระบุว่า วัคซีนไฟเซอร์ลอต 1.5 ล้านโด๊สแรกที่จะเข้ามาในประเทศไทย เดิมทีจะถูกกระจายให้กลุ่มเสี่ยง แต่หลังการประชุมได้ข้อสรุปว่าจะแบ่งให้บุคลากรด่านหน้า คาดว่าจะเข้ามาในช่วงปลายเดือนนี้ หรือต้นเดือนหน้า กรมควบคุมโรคจึงทำการสำรวจโรงพยาบาลว่า มีบุคลากรฉีดซิโนแวคไปแล้วจำนวนกี่คน ซึ่งในวันนี้ที่ประชุม ศบค. ประกาศให้ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า มีสิทธิเลือกเข็มสามระหว่างแอสตราเซนเนกา หรือ ไฟเซอร์ ได้เองตามความสมัครใจ ไม่มีการบังคับ

ศ.นพ.ประสิทธิ์ ยังระบุว่า ประสิทธิภาพวัคซีนไฟเซอร์ ดีกว่า ซิโนแวค แต่ตอนแรกที่สั่งวัคซีนซิโนแวคเข้ามานั้น ไม่มีการเชิญผู้เชี่ยวชาญเข้าไปให้ความเห็น ทั้งที่จริงแล้วควรเริ่มสั่งไฟเซอร์ตั้งแต่ช่วงเฟส 3 เมื่อปีที่แล้ว ซึ่งประเทศอื่นๆ เริ่มสั่งกัน แต่ประเทศไทยยังใจเย็น เพราะควบคุมโรคได้ดี จึงยังไม่สั่ง ยืนยันว่าตอนนี้สั่งแล้ว แต่ต้องรอ โดยสรุปเห็นว่า ในอนาคตไม่ควรสั่งวัคซีนซิโนแวคเข้ามาเพิ่มอีก

ส่วนประเด็นเรื่องการสั่งจองวัคซีนโมเดอร์นา นั้น ศ.นพ.ประสิทธิ์ ระบุว่า รพ.ศิริราช ได้จ่ายเงิน 26 ล้านบาทไปเรียบร้อยแล้ว ในการจองวัคซีนโมเดอร์นา ผ่านสภากาชาดไทย จำนวน 20,000 โด๊ส วัคซีนอาจจะเข้ามาเดือนตุลาคม แต่ยังไม่แน่ใจจะตรงตามกำหนดเวลาหรือไม่