เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 8 ม.ค. กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 ผ่านรูปแบบออนไลน์ในระบบโปรแกรม Zoom ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ภายใต้ธีมงาน “เด็กไทยใจเป็นหนึ่ง” ซึ่งคำขัวญวันเด็กแห่งชาติในปีนี้ “รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม” โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยน.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ และคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช, นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ ร่วมกิจกรรมเด็กอยากถามผู้ใหญ่อยากตอบ รวมถึงการแสดงมินิคอนเสิร์ต การแสดงมายากล เป็นต้น ทั้งนี้ ระหว่างการจัดกิจกรรมต่างๆ ได้เปิดให้เด็กเข้ามาร่วมเล่นเกม และจัดส่งของรางวัลให้ถึงบ้านด้วย ซึ่งมีเด็กๆ จากโรงเรียนทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กออนไลน์กว่า 500 คน

โดย พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า ตนขอแสดงความยินดีกับเด็กและเยาวชนดีเด่นและนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ซึ่งได้รางวัลเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ต้องใช้ความตั้งใจจึงจะประสบความสำเร็จ โดยรางวัลถือเป็นดอกผลแห่งความพยายามทุ่มเทขอให้เด็กและเยาวชนทุกคนรักษาความดี เพื่อต่อยอดการพัฒนาตนเองและเป็นกำลังหลักสำคัญในการพัฒนาประเทศ ซึ่งวันเด็กแห่งชาติปีนี้ตนได้มอบคำขวัญให้แก่เด็กไทยทั่วประเทศความว่า “รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม” เพราะอยากให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญการเปลี่ยนแปลงของโลก ต้องหมั่นศึกษาความรู้ และนำความรู้ที่ได้มาคิดไตร่ตรองให้เกิดผลดีต่อสังคมและประเทศชาติ นอกจากนี้เด็กและเยาวชนจะต้องยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการทำประโยชน์เพื่อบ้านเมือง ทั้งนี้ผู้ใหญ่ทุกคนจะเป็นแบบอย่างที่ดีบ่มเพาะความเป็นไทยด้วยการรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เพื่อเติบโตเป็นกำลังของประเทศชาติต่อไป

ด้าน น.ส.ตรีนุช กล่าวว่า เด็กและเยาวชนถือเป็นทุนมนุษย์ที่สำคัญ ซึ่ง ศธ.พร้อมสนับสนุนพัฒนาเด็กทั้งร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา เพื่อให้เติบโตขึ้นตามศักยภาพของคนอย่างสมบูรณ์ โดยอยากมุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชนไทยตระหนักถึงการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพราะโลกแห่งเทคโนโลยีเติบโตอย่างรวดเร็ว เด็กสามารถแสวงหาความรู้อย่างไม่มีขีดจำกัด แต่ขอให้เด็กรู้จักนำเทคโนโลยีมาใช้อย่างสร้างสรรค์ และรับผิดชอบต่อสังคมด้วย.