เมื่อวันที่ 11 ม.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต แจ้งเตือนประชาชนที่เข้าร่วมงาน ice skating ณ boat lagoon ต.เกาะแก้ว อ.เมือง จ.ภูเก็ต เมื่อวันที่ 7-9 ม.ค.ที่ผ่านมา ขอให้สังเกตอาการของตนเอง ถ้าท่านมีอาการไม่สบาย ให้ตรวจ ATK ด้วยตัวเอง หากผลเป็นบวก ให้ติดต่อที่โรงพยาบาลรัฐทุกแห่ง ตามสิทธิการรักษา เพื่อตรวจประเมินอาการอย่างละเอียดอีกครั้ง