สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 18 ก.ค. 64 พบผู้ติดเชื้อโควิด 11,397 ราย แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อใหม่ 11,079 ราย จากเรือนจำที่ต้องขัง 318 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสม 374,523 ราย หายป่วยกลับบ้าน 5,726 ราย หายป่วยสะสม 256,484 ราย

โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 101 ราย ขณะที่ภาพรวมของการเสียชีวิตจากสถานการณ์โควิด-19 ตั้งแต่ปี 2563 มีผู้เสียชีวิตไปแล้ว 3,341 ราย