เมื่อวันที่ 15 ม.ค.​ น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี อดีตผู้สมัคร​ ส.ส.กทม.เขตจอมทอง-ธนบุรี อดีตรองโฆษกพรรคพลังประชารัฐ กล่าวว่า ตนร่วมกับเพื่อนกลุ่มรักจอมทอง-ธนบุรี ได้จัดโครงการ เดิน ล่อง ท่องคลอง~ “เพื่ออนุรักษ์คลองธรรมชาติ” โดยมีแฟนเพจ  “อ้น ทิพานัน ศิริชนะ” เข้าร่วมโครงการเพื่อส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ได้เรียนรู้และสัมผัสวิถีชีวิตชุมชนเก่าแก่ริมฝั่งคลองสำคัญในเขตจอมทอง-ธนบุรี ได้แก่ คลองด่าน และคลองบางขุนเทียน ที่พี่น้องประชาชนยังคงใช้คลองในชีวิตประจำวัน ท่ามกลางการพัฒนาเมืองในด้านต่างๆ ซึ่งได้สัมผัสถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนริมน้ำ ศิลปวัฒนธรรมที่มีความโดดเด่น วัดวาอารามต่างๆ​ ที่มีความสวยงาม ในพื้นที่จอมทองที่มีประวัติศาสตร์เชื่อมโยงตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 3 ที่มีการบูรณปฏิสังขรณ์ เป็นรากฐานให้ฝั่งธนบุรีพัฒนาก้าวหน้ามาถึงปัจจุบัน

น.ส.ทิพานัน กล่าวว่า จุดประสงค์ต้องการให้พี่น้องประชาชนได้ร่วมกันอนุรักษ์ธรรมชาติและรักษาวิถีชุมชน ความสวยงามและคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมในชุมชน ที่สำคัญคือการฟื้นฟูการท่องที่ยวในชุมชน ทำให้การท่องเที่ยวทางเส้นทางคลองด่านและคลองบางขุนเทียน​ เป็นที่ประทับใจของนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เพื่อสร้างโอกาสทางด้านเศรษฐกิจให้กับพี่น้องประชาชนในชุมชน ทำให้ลูกหลานชาวจอมทอง-ธนบุรี​ ที่อาจประสบกับปัญหาจากการประกอบอาชีพอื่น จากวิกฤติโควิด -19  ได้กลับมาอยู่บ้าน เกิดความรักในถิ่นฐานของตนเอง ความสามัคคีในชุมชนและช่วยกันพัฒนาชุมชนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและยั่งยืน

“หลังจากปัญหาโควิดคลี่คลาย การท่องเที่ยวจะกลายเป็นกุญแจดอกสำคัญในการฟื้นฟูหลายด้าน รวมถึงการท่องเที่ยวแบบนี้ พี่น้องประชาชนจะได้สืบทอดวิถีชีวิต ศิลปะและวัฒนธรรมไทยและการอนุรักษ์แม่น้ำลำคลอง ถือเป็นความภาคภูมิใจที่เราได้ช่วยกันรักษาสภาพแวดล้อมที่งดงามเช่นนี้ให้คงอยู่คู่บ้านค่าเมือง คงคุณค่าของความเป็นไทย ความเป็นชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ที่อยู่คู่กับประเทศไทยมาแต่โบราณจนถึงปัจจุบัน” น.ส.ทิพานัน กล่าว.