เมื่อวันที่ 19 ม.ค. ที่ห้องประชุมโรงเรียนอุตรกิจ อำเภอเมืองกระบี่ นายสพล ชูทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ลงนามข้อตกลงในการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ ตามนโยบายโรงเรียนคุณภาพชุมชน ปีงบประมาณ 2564 กับนายมิตร คำเลี้ยง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสถิตโพธาราม โรงเรียนคุณภาพ ระดับประถมศึกษา โดยมีนางสาวสิณีณาฏ อารีย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ พร้อมประธานเครือข่ายสถานศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่มในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ร่วมเป็นสักขีพยาน

ทั้งนี้ จังหวัดกระบี่ ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นจังหวัดนำร่องโครงการโรงเรียนคุณภาพ โดยมีโรงเรียนนำร่อง ประกอบด้วย โรงเรียนวัดสถิตโพธาราม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ เป็นโรงเรียนคุณภาพ ระดับประถมศึกษา โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ เป็นโรงเรียนคุณภาพ ระดับมัธยมศึกษา และโรงเรียนบ้านเกาะศรีบอยา เป็นโรงเรียน Stand Alone ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ได้ลงนามข้อตกลงกับโรงเรียนวัดสถิตโพธาราม ซึ่งเป็นโรงเรียนคุณภาพ ระดับประถมศึกษา เพื่อร่วมขับเคลื่อนการเรียนรวมกับโรงเรียนเครือข่าย 2 โรง คือ โรงเรียนบ้านคลองแรด และโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำ ในปีการศึกษา 2565