เมื่อวันที่ 21 ม.ค. ชาวบ้านกว่า 20 คน นำโดย นายพงษ์ ศรีบุญเรือง อายุ 58 ปี นายวิเชียร บุญสมศรี อายุ 54 ปี และนายกลยุทธ วงษ์พินิจ อายุ 33 ปี พร้อมด้วย น.ส.รัติกรณ์ สาระภักดี ทนายความ นำเอกสารหลักฐานเข้ายื่นเรื่องร้องเรียนข้าราชการท้องถิ่น สังกัด อบต.แห่งหนึ่ง ใน อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ มีการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน และอีกหลายโครงการที่ส่อทุจริต ต่อสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ประจำจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อขอให้เข้าไปตรวจสอบเพราะทำให้รัฐเสียหาย

น.ส.รัติกรณ์ ทนายความ เปิดเผยว่า ตนได้รับการประสานจากกลุ่มชาวบ้านให้มาช่วยดูในเรื่องกฎหมาย และยื่นเรื่องร้องเรียนดังกล่าว โดยได้นำข้อมูลบางส่วนมายื่นให้กับ ป.ป.ช. เพื่อขอให้เข้าไปตรวจสอบพฤติกรรมการวางตัวไม่เป็นกลางของข้าราชการท้องถิ่นสังกัด อบต.ดังกล่าว รวมถึงการนำห้างร้านต่างๆ ที่อาจจะไม่ได้จดทะเบียนอย่างถูกต้อง หรือไม่มีจริงมาทำโครงการใน อบต. และการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านให้กับข้าราช พนักงาน บุคลากร ของ อบต. ว่าถูกต้องหรือไม่ เพราะหลังจากที่ได้ข้อมูลและหลักฐานบางส่วนที่ได้มาพบ มีการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านไม่ถูกต้องและไม่ค่อยเหมาะสม เช่น มีการทำเอกสารหลักฐานการเช่าบ้านของ พ่อตา แม่ยาย หรือ ภรรยาเช่าบ้านสามี สามีเช่าบ้านภรรยา เป็นต้น ซึ่งดูจะไม่ค่อยเหมาะสม

นอกจากนี้ยังมีการเช่าบ้านในตัวเมืองเพื่อจะได้ทำเอกสารมาของรับเงินค่าเช่า ทั้งๆ ที่มีบ้านที่อยู่อาศัยในตำบล ในพื้นที่ที่ทำงาน ซึ่งดูเหมือนว่าเป็นการทำเอกสารหลักฐานอันเป็นเท็จปลอมมาขอรับเงินดังกล่าว ทำให้ภาครัฐสูญเสียเงินที่เป็นเงินภาษีของประชาชนไปโดยไม่ได้ประโยชน์อะไร

นอกจากนี้ยังยื่นเรื่องต่อ ป.ป.ช. เพื่อขอให้เข้าไปตรวจสอบห้างร้านต่างๆ ที่เข้ามาประมูลงาน หรือเข้ามาทำงานทำโครงการต่างๆ ของทาง อบต.ดังกล่าว ว่าได้จดทะเบียนถูกต้องหรือไม่ คนที่จดทะเบียน มีหน้าห้าง หน้าร้าน จริงไหม เพราะจากที่มีข้อมูลบางห้างร้านคนจดทะเบียนเป็นพระสงฆ์ก็มี บางรายเป็นเกษตรกรที่ไม่มีห้างร้าน ไม่มีหน้าร้าน แต่มีชื่อไปรับงานทำโครงการต่างๆ ใน อบต. ทั้งนี้จึงอยากจะร้องขอให้ ป.ป.ช. ได้รีบลงพื้นที่ตรวจสอบโดยเร็ว เพื่อผลประโยชน์ของรัฐและของประชาชน.