เมื่อวันที่ 2 ก.พ. นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา Thiravat Hemachudha ระบุว่า “ความไวและแม่นยำของ เอทีเค ในเด็ก มีเพียง 50% นิดๆ” ATK ที่ผ่านการรับรองของทางการในแต่ละประเทศและดูตามข้างกล่อง มีความไวสูงถึง 95 ถึง 97% ด้วยซ้ำ

รายงานจากประเทศอังกฤษ จากการรวบรวม และวิเคราะห์อภิมาน สรุปว่าการตรวจในเด็กที่ไม่มีอาการ พบว่ามีความไวเพียง 56.2% โดยยังมีความจำเพาะ 98.6% นั่นคือตรวจเจอได้มากกว่าครึ่งเดียวเล็กน้อยแต่ถ้าตรวจเจอค่อนข้างมั่นใจว่าติดแน่ มาตรฐานขององค์การอนามัยโลกและสำนักอาหารและยา ต้องมีความไว (Sensitivity) อย่างน้อย 80% และความจำเพาะ (Specificity) อย่างน้อย 97%

“แต่ถ้าเด็กมีอาการจะมีความไวเพิ่มขึ้นเป็น 71.8% แต่ก็หมายความว่าก่อนหน้ามีอาการได้แพร่ไปสู่คนอื่นเรียบร้อยแล้วหลายวัน”..

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก @ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา Thiravat Hemachudha