เมื่อวันที่ 20 ก.ค. เพจกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ได้โพสต์ข้อความระบุว่า ประกาศด่วนจากโรงพยาบาลศรีธัญญา กรมสุขภาพจิต

เนื่องด้วยมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในบุคลากรห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลศรีธัญญา

ทางโรงพยาบาลศรีธัญญาจึงมีความจำเป็นต้องปิดบริการในส่วน “ห้องจิตเวชฉุกเฉิน” ตั้งแต่วันที่ 20-26 กรกฎาคม 2564

กรณีเร่งด่วนฉุกเฉิน ท่านสามารถติดต่อได้ที่

โทร. 08-6995-3112 หรือ 08-6995-8482

ทางโรงพยาบาลศรีธัญญาและกรมสุขภาพจิต ขออภัยพี่น้องประชาชนอย่างยิ่งในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้